Sukru op lagere school: ‘Basis wordt aangetast om totale samenleving te vernietigen’

De politie heeft in het weekend bekendgemaakt dat de drug die bekend staat als sukru (crystal meth), vermoedelijk door derden in de drank van een meisje op de lagere school is gedaan. Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi, is dit een vrij ernstige zaak waar men niet lichtjes over moet denken. Hij is van mening dat men naar de basis – de lagere school – gaat om zo de samenleving te vernietigen. “Het is een compleet verval, gezien kinderen weinig notie hebben van drugs. Als zij ermee beginnen, wordt het een gewoonte, wat hun karakter zal bepalen. In dat geval zullen zij al helemaal vernietigd zijn”, zegt Jogi.

De parlementariër zegt dat hoewel het bestrijden ervan moeilijk kan zijn, het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, met een agressieve voorlichtingscampagne moet beginnen om bewustwording te brengen in de samenleving. Daarnaast vindt hij dat het doen en laten van scholieren op de voet gevolgd moet worden, leerkrachten, conciërges en medewerkers van de kantine, moeten volgens hem eveneens sterk gecontroleerd worden. Dergelijke controles moeten voor en na school plaatsvinden volgens hem. “Het mag nooit zo zijn dat jonge kinderen moeten instaan voor de gevolgen van dergelijke middelen”, aldus Jogi.

Jogi wijst erop dat bij het bestrijden van dergelijke gevallen, ouders een belangrijke rol spelen. Zij moeten volgens hem er ook voor zorgen dat hun kinderen voorgelicht worden over de gevaren die er zijn.

Hij meent dat wat er nu gebeurt uitvloeisel is van de armoede waar de samenleving terecht in is gekomen. “Kinderen zijn makkelijk manipuleerbaar, dus men zal ze sneller kunnen pakken”, benadrukt hij. In deze instabiele economische situatie proberen tal van mensen volgens Jogi geld te verdienen op een manier waaraan ze eerder niet dachten. Hij wijst erop dat het voor deze mensen niet uitmaakt wie er kapot aan gaat.

“Ze zoeken mogelijkheden om geld te verdienen, met alle gevolgen van dien”, haalt de parlementariër aan.

De parlementariër raadt jongeren aan te luisteren naar hun ouders, gezien zij de mensen zijn die het beste voor hen willen. Verder haalt hij ook aan dat jongeren niets moeten accepteren van anderen, in een dergelijk geval moeten zij zich gelijk wenden tot hun ouders en of de leerkracht. Verder drukt hij de jongeren op het hart om niet in het geheim mee te doen aan dergelijke praktijken. “Het is niet van mij en hoeft niet van mij te worden”, moet volgens Jogi de attitude zijn van jongeren.

-door Richelle Mac-Nack-