OVERHEIDS VERVAL

De meeste historische panden in het bezit en beheer van de overheid, gaan zienderogen achteruit, in het bijzonder dit historische pand aan de Grote Combéweg. Dat er hier een grondige restauratie nodig is, staat buiten kijf. De IDB is bezig met een financieringsproject, bedoeld om monumentale panden te restaureren.