ONOPGELOST VRAAGSTUK

Het vraagstuk dat betrekking heeft op zwervers en daklozen, is ook door deze regering niet op een bevredigende wijze opgelost. Het trieste is dat er door de economische depressie waarin dit land verkeert, steeds meer zwervers en daklozen bijkomen. Deze overheid heeft overduidelijk nog maar weinig aandacht voor dit probleem. Velen ondervinden dagelijks groot ongerief van deze veelal aan drugs verslaafde elementen.