OBS legt acties neer tot 27 maart

De Organisatie voor Bus- en Boothouders (OBS) heeft afgelopen zaterdag tijdens een algemene ledenvergadering (alv), besloten om de werkzaamheden te hervatten. Vanaf vandaag rijdt het schoolvervoer en nationaal vervoer weer normaal. Hoewel de betalingen niet volledig zijn gedaan, hebben de OBS-leden ervoor gekozen om de acties neer te leggen, rekening houdend met de schooljeugd. De leden hebben hiertoe besloten, omdat de diensten van OBS een niet weg te denken factor zijn binnen het onderwijs.

De diensten van de OBS-leden zijn tot 27 maart 2018 gegarandeerd, dit is middels een motie afgelopen zaterdag besloten. De OBS zal de overheid informeren over de nieuwe afspraken.

OBS-leden legden het werk afgelopen maandag neer, omdat de overheid haar afspraken met de OBS niet was nagekomen. In de principeovereenkomst van juni 2016 is er een loonsverhoging van 40 procent overeengekomen met een terugwerkende kracht (twk) vanaf 1 mei 2016. Echter had de regering begin dit jaar aangegeven geen loonsverhoging van 40 procent te kunnen betalen aan de OBS-leden. Om de betalingsachterstand toch te kunnen ontvangen, zijn de OBS-leden akkoord gegaan met het voorstel van de regering om 25 procent aan loonsverhoging aan hen toe te kennen. De tariefsverhoging van 25 procent zou gelden voor januari en februari met daarbij de behorende twk. De leden van de OBS zijn thans van meningĀ  dat zij 40 procent aan loonsverhoging willen eind maart, de regering wil toch de verhoging van 25 procent handhaven. De bushouders hadden eerder al gevraagd om de twk van mei en juni 2016 alvast uit te betalen, die willen zij spoedig ontvangen. Het resterende deel van de twk zal volgens OBS betaald moeten worden volgens een tijdpad dat de organisatie zal vaststellen.

De OBS-leden hopen dat de overheid in het belang van het onderwijs, zich houdt aan de nieuwe afspraken.

-door Richelle Mac-Nack-