100% houttransport over water onmogelijk

Volgens André Soeltaansing, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu), zal het niet lukken om het transport van hout voor 100 procent over het water te laten plaatsvinden. Dit zegt hij op vragen naar aanleiding van de permanente afsluiting van de brug te Witagron voor verkeer beneden de 4 ton.

Er is eerder in een lokaal dagblad vermeld dat de brug bij Witagron is afgesloten voor zwaar transport, omdat de brug op instorten staat. Houttransporteurs die geen gebruik mogen maken van de brug, hebben een landingsplaats te Tjakatjakaston, van waaruit houtblokken verder over water getransporteerd kunnen worden. Voor trucks die beladen zijn met houtblokken, is een permanent verbod ingesteld om over de brug te rijden. Ook al zou de brug gerepareerd worden, mogen er geen zwaarbeladen houttrucks overheen.

Volgens Soeltaansing kan het verbod niet op alle punten waar bruggen op instorten staan of wegen in slechte staat verkeren, ingevoerd worden, omdat een aantal zagerijen niet langs het water ligt. In zo’n situatie zal dus altijd gebruik gemaakt moeten worden van de weg om houtblokken te transporteren. Transport over de weg heeft als voordeel  dat de kosten lager zijn, omdat voor transport over water pontons, duwboten en sleepboten nodig zijn.

“Daarin is door de jaren heen niet geïnvesteerd”, benadrukt hij.

Een andere zaak is dat bij watertransport mensen met bepaalde vaardigheden nodig zijn die opgeleid moeten worden. Er zijn bijvoorbeeld goede stuurmannen en bootslieden nodig die zich bewust zijn van de veiligheidsmaatregelen op het water. “Wie gaat voor de opleiding zorgen”, vraagt Soeltaansing retorisch.

Voorts wijst hij erop dat niet alleen houttransporteurs de wegen kapot maken. “Niet alleen houttransporteurs vallen onder zwaar transport. De overheid moet bij het treffen van maatregelen ook niet met twee maten meten. De regels moeten dan voor iedereen gelden”, geeft Soeltaansing aan. Volgens Soeltaansing bouwt de overheid slechte wegen en mensen kunnen niet verplicht worden om hout via het water te transporteren.

-door Priscilla Kia-