POPPENKAST EN KARMA

De huidige president heeft, toen hij nog DNA lid was, dit hoge college van staat vergeleken met een poppenkast waarvan hij zelf de regisseur van was, gezien de opmerkingen en gedragingen van de toenmalige oppositie, waar hij zelf deel van uitmaakte. Dit was de tijd waarbij tegenwoordig hooggeplaatsten op de stoel gingen staan en met hun schoen op de tafel sloegen in de vergaderzaal. We hadden zo gehoopt dat de mensen die nu in de coalitie zitten (die van paars), ervoor zouden zorgen, die poppenkast te elimineren, indien er inderdaad sprake was van een poppenkast. Wat wij nu zien gebeuren is dat die poppenkast waarover de president het toen had, wordt gecontinueerd en wel door himself. Dit kunnen we nu de “poppenkast karma” noemen. Een president die doodleuk in DNA zegt, niets te weten over een wijziging betreffende de bauxietovereenkomst die sedert december van het vorig jaar vanuit de regering naar DNA gestuurd zou moeten worden voor behandeling. Aangezien je als “nestor” nooit te oud bent om ook te luisteren naar de voorzitter van DNA, die tot tweemaal toe de president moest overtuigen, dat hij op een verkeerd spoor zat. Er bleef hierop niets anders over voor de president door granmanoso te roepen en zich daardoor gewonnen te geven. What a shame again! Wat die poppenkast nog groter maakte is die kwestie van de cassavefabriek, waarvan de minister van LVV niet eens wist, wie nu eigenlijk de wettige eigenaar is. Eerst was het de staat, dan weer niet omdat de brief van overdracht nog niet getekend was door die toenmalige directeur, dan weer was het het ministerie van Financiën dat tot op heden ook van de staat is, om uiteindelijk van die statisticus te vernemen dat die fabriek dan toch eigendom is van de staat. Vanwege het vele reizen op zoek naar de zoveelste geldlening, vergat hij waarschijnlijk het e.e.a. door te geven aan diens collega van LVV. Als lezer zal u nu de conclusie kunnen trekken wie nu voor deze poppenkast zorgt. Zijn het niet alweer de paarse jongens? Ook deze zelfde lui zorgen er iedere keer weer voor, dat het niveau van DNA tot ver beneden het beschaafde daalt. U neemt maar het geschreeuw tijdens vergaderingen, wanneer de president erop gewezen wordt dat  DNA de plaats is waar hij verantwoording over het beleid moet afleggen en niet daar is om het gezag van DNA en de leden te desavoueren door onaangekondigd de zaal te verlaten, wanneer het hem te heet wordt. Te bedenken dat dit zich voordeed buiten alle daarvoor bestemde regels van protocol. Dit is poppenkast. Als klap op de vuurpijl dan ook weer een Abje die zijn doel reeds lang voorbij geschoten is,met de mededeling dat het lid die de president erop wees zijn verantwoording in DNA af te leggen en niet elders, zijn woorden terug moest nemen en verontschuldiging betuigen jegens het staatshoofd. Belachelijker is ondenkbaar. Waarom niet verontschuldiging vanwege de president naar DNA toe, vanwege diens minachting voor DNA? Dit is poppenkast. Maar ja,” nestor” willen zijn, brengt ook de nodige vormen van dementie, kortzichtigheid en minder respect voor zichzelf en voor anderen met zich mee. Als weldenkende burgers van dit land moeten wij ons niet druk maken met deze bijzondere vorm van poppenkast, omdat karma uiteindelijk het juiste laat zien.

-Een burger-