THERE ARE NO BAD DOGS, ONLY BAD OWNERS

De politie van Uitvlugt heeft afgelopen week een pitbull afgemaakt. De politie beweert dat zij contact heeft gemaakt met de Dierenbescherming en andere bevoegde instanties, maar zegt dat zijn geen reactie kregen van deze organisaties. Als oplossing en uit veiligheidsoverwegingen, heeft de verzorger van het dier toestemming gegeven om het af te maken, nadat het doende was een andere hond dood te bijten. Keerpunt vraagt zich af, waarom de politie zich ineens bekommert om het welzijn van andere dieren? Volgens dierenactivisten reageert de politie zelden of nooit als er meldingen binnenkomen van ernstig dierenleed. Het is een kwestie van geluk, als je een diervriendelijke politieagent aan de telefoon krijgt. Indien je toch moeite doet om melding te doen bij de politie, dan wordt ze zo goed als altijd afgedaan met: “We hebben geen tijd”, en bellen zij af of je krijgt een reactie zoals: “U denkt toch niet dat we om een hond gaan uitrukken?” Wanneer je aangifte wilt doen van dierenmishandeling, weigert de politie vaak die aan te nemen. Ze zegt dat zij geen tijd heeft en als je aandringt, dan mag je er vaak op rekenen, dat ze je urenlang aan het lijntje zal houden, voordat een agent je überhaupt te woord staat. In het geval van de viervoeter die zijn eigenaar had aangevallen, had dit voorkomen kunnen worden, als het dier op de juiste wijze was aangepakt. Helaas hebben alle honden uit de desbetreffende familie het moeten ontgelden. De politie doet jammer genoeg niets aan meldingen van dierenleed en deze wezens worden dan het slachtoffer van het gedrag van onverantwoordelijke ‘eigenaren’. Wanneer mensen melding maken van ernstig dierenleed, of van dieren die op straat rondlopen en mensen en of dieren aanvallen, verwijst de politie ze naar de twee organisaties, die zich in ons land actief bezighouden met dierenwelzijn. Het ironische in deze situaties is, dat de politie toch moet weten dat die organisaties geen bevoegdheden tot ingrijpen hebben. Die bevoegdheid heeft de politie wel! Er hebben zich gevallen voorgedaan, waarbij de politie die organisaties nodig had, toen waren zij wel beschikbaar. Maar omgekeerd gebeurt dat niet. Dat de organisaties volgens de verklaring van de politie niet beschikbaar waren is onmogelijk, dit bevestigt de dierenactiviste Cynthia Ashruf. “Wat ik wel zeker weet, is dat het toestel van de Stg. Henk Abrahams de hele dag functioneert. Indien de politie eerder was opgetreden bij meldingen inzake dit geval, had dit alles voorkomen kunnen worden. Er zijn vele incidenten bekend waarbij honden met een eigenaar de gelegenheid hebben op straat te gaan en mensen en dieren aan te vallen, die aan de politie worden gemeld met het verzoek met de ‘eigenaren’ te praten en hen op te dragen, de gevaarlijke honden binnen te houden. De politie doet NIETS. En ja, er is WETGEVING op dit stuk. “Ik vraag mij af of de politie wel op de hoogte is van die wetgeving. Wetgeving waarvan zij op de naleving moet toezien. Het is laf dat de organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn, nu in een kwaad daglicht worden gesteld door de politie. Stichtingen die het elke dag weer vreselijk druk hebben. Mijn advies: doe uw werk op grond van de geldende regels cq. wetgeving. Jammer dat de eigenaar van de hond, die opeens niet meer de eigenaar is maar verzorger, niet verantwoordelijk gesteld wordt. THERE ARE NO BAD DOGS, ONLY BAD DOG OWNERS”, aldus Ashruf.