HOND EN DE STOK

‘Als men een hond wil slaan, kan men licht een stok vinden’,  een Nederlands spreekwoord dat erop duidt, dat men altijd wel voorwendsels kan vinden wanneer men iemand kwaad wenst te doen. En wij van Keerpunt zijn zeker van mening dat men een hetze is begonnen om de directeur van de SLM  per 3 april uit zijn functie te halen. Een lijvig niet nieuw rapport zou naar wij vernemen, door een gefrusteerd kippig mannetje dat zich eens als luchtvaartdeskundige voordeed, maar binnen die kringen geen lang leven beschoren was,  naar de media zijn gebracht. De belading van de toestellen van SLM, KLM en Caribbean Airlines, zou heel slecht geschieden en de vliegveiligheid in gevaar brengen.  De directeur van de SLM zou zijn ex-partner aan het werk voor de belading hebben geholpen en die doet het werk niet naar behoren. Zelfs binnen de regering onder leiding van Bouterse, zou men al enige tijd op de hoogte zijn van de gang van zaken en niet hebben ingegrepen. Nadat het lijvige rapport over de onjuiste beladingen in een lokale krant was verschenen en een groot schandaal dreigde te worden, werd de belader te Zanderij de wacht aangezegd.  De directeur van de SLM gaf aan dat er bij de beladingen fouten zijn geconstateerd, maar zei dat er voor wat betreft de veiligheid van de kisten geen enkel gevaar dreigt en dat is ook door buitenlandse controlerende instanties bevestigd.  Maar wat is er inmiddels op de luchthaven te Zanderij veranderd? Vindt de belading thans op de juiste professionele wijze plaats door een andere instantie? Voor zover ons bekend, is er nog geen andere belader ingesteld om de zaak beter en professioneler aan te pakken. Uiteindelijk blijft de SLM hiervoor verantwoordelijk. Er dient een begaafde ‘loadmaster’ op Zanderij aanwezig te zijn die erop moet toezien dat alle vliegtuigen op een juiste wijze worden voorzien van lading om zo ongelukken te voorkomen. Keerpunt denkt wel dat na alle publicaties en kritiek, er wel voor gezorgd zal worden dat alles tot in de puntjes wordt nagegaan en juist afgerond. Maar er is veel meer, er zijn achter de schermen mensen bezig geweest met het doorzagen van poten van Lachmising zijn bestuurszetel.  Zo gaat dat in Suriname. Het is begonnen met een niet nieuw rapport aangeleverd door een kippig mannetje, zo hebben wij vernomen om vervolgens de zaak in een hogere versnelling te plaatsen en die behelst het vervangen van Lachmising.  De man die na het vertrek van directeur Henshuys er alles aan gedaan heeft de SLM  te redden. Een maatschappij die de afgelopen jaren in survival mode was beland en waar alleen door veel inzet en kundig management een catastrofe kon worden voorkomen.  Lachmising heeft ervoor gezorgd dat er binnenkort vernieuwing van de vloot zal plaatsvinden en stelde onlangs, dat de maatschappij dit jaar niet langer rode cijfers zal presenteren. En juist nu de man de maatschappij op de goede weg heeft gebracht, komen de koppensnellers van paars eraan en moet hij per 3 april de plaat poetsen. Als er gesteld wordt dat het vertrek van Lachmising een goed opgevoerd politiek steekspel regardeert, dan geloven wij dat zeer zeker. Nepotisme viert nog steeds hoogtij bij deze regering en vaak genoeg worden er incompetente figuren op zeer voorname plekken gepositioneerd. We zijn dan ook benieuwd welke partijloyalist mag gaan rommelen bij de National Carrier.