Duikboot naar Marinebasis Coppenamepunt

De duikboot die door de Surinaamse justitiële diensten in beslag is genomen, ligt voor verder onderzoek onder bewaking op de Marinebasis te Coppenamepunt. Dit vernemen wij uit een betrouwbare bron. Op de semi-submersible vessel is 10.000 liter aan diesel aangetroffen. De cocaïne die vervoerd zou worden, is vermoedelijk via vliegtuigen aangevoerd en moet nog aanwezig zijn in ons land. De kosten van het vaartuig zijn geraamd op US-dollar 1 miljoen. Via het Nationaal Informatie Instituut (NII), laat het ministerie van Justitie en Politie weten dat er acht buitenlanders zijn aangehouden in deze zaak waaronder zeven Columbianen en een Cubaan. Onder de zeven Columbianen is één vrouw. De verdachten die allemaal vermoedelijk illegaal in ons land verblijven, zijn door het Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld. Er zijn in deze zaak nog geen Surinamers aangehouden.

De informatie over de mogelijke aanwezigheid van een semi – submersible vessel binnen het Surinaamse grondgebied, is verkregen via internationale partners. Na intensief speurwerk is het een eenheid van de politie gelukt om genoemd vaartuig te lokaliseren. Het verdere onderzoek  wordt verricht door het ministerie van Justitie en Politie en overige veiligheidsdiensten, waaronder de Special Task Force, welke onder supervisie staat van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Vermeldenswaard is dat hoewel de DEA Head Quarters voor de Guyana ’s in ons buurland Guyana gevestigd is, deze organisatie evenals andere internationale partners, nauw samenwerkt met de Surinaamse autoriteiten op het gebied van de bestrijding van drugs. Het ministerie vraagt begrip van de samenleving voor het feit dat bepaalde onderzoeksresultaten niet direct met het publiek konden worden gedeeld. Het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak wordt onverkort voortgezet. Het valt overigens te betreuren, dat bepaalde personen om politieke- dan wel andere redenen, vroegtijdig de informatie omtrent de ontdekking van het vaartuig in de publiciteit hebben gebracht, met het mogelijk gevolg dat het verdere onderzoek in deze kwestie wordt bemoeilijkt. Bij voortijdige publiekelijke mededelingen, kan de veiligheid van de bij het onderzoek betrokken functionarissen onnodig in gevaar worden gebracht.