BEPERKT VERTROUWEN

Eenheden van het Korps Politie Suriname, KPS, betrokken bij de drugsbestrijding en andere veiligheidstroepen, hebben recentelijk een narco-onderzeeër in het district Saramacca ter hoogte km 80 van de Oost-Westverbinding aangetroffen. Deze ontdekking kon worden gedaan dankzij de samenwerking van anti-narcotica-agenten van het KPS en buitenlandse drugsbestrijdingsdiensten. Het schip dat minimaal 5000 kilo cocaïne kan vervoeren, werd leeg aangetroffen. Een Columbiaan werd ter plekke gearresteerd en later nog twee landgenoten in Noord-Paramaribo. De politie vermoedt dat het schip hier lag om een grote partij cocaïne die hier opgeslagen ligt naar het buitenland te vervoeren. Wederom is duidelijk geworden dat Suriname al enige tijd een top doorvoerland is voor cocaïne. Nog nooit tevoren werden er zulke grote hoeveelheden drugs binnen een jaar op ons territoir gevonden en nog nooit eerder werden in hetzelfde jaar zoveel drugs in het buitenland gevonden die in Suriname ingeladen waren.  Deze vangsten van voornamelijk cocaïne, hebben gemaakt dat men in het buitenland met zeer grote aandacht naar Suriname is gaan kijken en dat landen als de VS, Frankrijk, Nederland en Brazilië, ons thans sterk in de gaten houden. Ook is men er bij buitenlandse drugsbestrijdingsdiensten niet van overtuigd dat Suriname genoeg doet om deze illegale handel de kop in te drukken. De indruk bestaat zelfs, dat men de andere kant op kijkt wanneer het om de drugshandel gaat. Deze illegale handel brengt namelijk veel geld op en kan via de informele sector worden ingezet om heel wat zaken, waaronder importen, via tal van sluipwegen te financieren. Wat ook opvallend is , is dat de agenten van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency, DEA, na het aantreden van de regering Bouterse in 2010, niet langer welkom waren in ons land en zich vestigden in de Guyanese hoofdstad Georgetown. Ook kan gerust gesteld worden, dat het vertrouwen in de Surinaamse opsporing aanmerkelijk werd geschaad in de afgelopen zeven jaar. Vooral nadat bekend werd wie door de regering Bouterse op hoge functies binnen  de opsporing werden geplaatst.  Niet langer werd alle informatie die betrekking heeft op de drugsbestrijding met de Surinaamse justitie gedeeld.  Het wantrouwen, vooral bij de DEA, nam toe  en maakte dat men via andere kanalen ging werken om toch nog zicht te hebben op wat hier binnen de drugswereld reilt en zeilt. De regering Bouterse is na de vondst van de narco-duikboot voor een voldongen feit geplaatst.  Ze kan thans aan het buitenland laten zien dat ze het serieus meent met de algehele drugsbestrijding en de opsporingseenheden zowel lokaal als die uit het buitenland hun werk naar behoren te laten doen of ze laat ruimte voor sabotering van het opsporings- en vervolgingswerk. Wij, van Keerpunt, denken niet dat Bouterse en zijn regering voor wat betreft de bestrijding van de drugshandel, ruzie met machtige landen als de VS, Nederland, Brazilië en Frankrijk, wil hebben. Het zijn juist deze landen die de stroom van cocaïne naar binnen krijgen en wier kinderen en volwassenen door het verderfelijke spul worden vergiftigd. Bouterse kan gerust op problemen vanwege deze landen rekenen als men na de narco–sub, ervan overtuigd geraakt dat er toch op de een of andere manier een link bestaat tussen de misdaad en zijn regering. Feit is wel dat men in het buitenland ervan overtuigd is geraakt dat hoge figuren binnen de gewapende machten, hand- en spandiensten verlenen aan de grensoverschrijdende criminaliteit.