76% moeders vindt opvoeden kinderen moeilijker dan vroeger

Uit het landelijk onderzoek dat uitgevoerd is door het Instituut for Graduate Studies & Research (IGSR), blijkt dat 76 procent van de moeders vindt dat tegenwoordig het opvoeden van kinderen moeilijker is dan vroeger. Het onderzoek duurde twee jaar, in die periode werden moeders geïnterviewd in het kader van ‘geweld tegen kinderen’. De projectleidster tevens hoofdonderzoekster, dr. Julia Terborg, presenteerde de resultaten vorige week voor het grote publiek. Het onderzoek wijst uit dat de oorzaken van geweld tegen kinderen heel bekend zijn bij de moeders.

Zij gaven ook aan waarom de opvoeding van kinderen tegenwoordig moeilijker is dan vroeger. Een groot deel zegt dat de problemen ontstaan omdat ze moeders weinig tijd hebben voor hun kinderen omdat ze veelal buitenshuis werken. Ook is er tegenwoordig geen sociale controle meer; kinderen zijn ook mondiger en hebben geen of minder respect voor ouderen, sociale media speelt ook een rol, veel jeugdigen besteden liever hun tijd hieraan dan aan hun huiswerk.

Veel moeders lijden aan stress en voelen zich overbelast. Kinderen worden, zo blijkt uit het onderzoek, nog veelvuldig fysiek gedisciplineerd; gewelddadige discipline is nog steeds wijdverspreid. Geweld tegen kinderen hangt nauw samen met de opvattingen van ouders over ‘slecht gedrag’ van kinderen, maar een negatieve houding tegenover lijfstraffen, betekent niet per se dat er niet meer geslagen wordt; er is nauwelijks tot geen besef bij veel ouders over de negatieve effecten van psychisch geweld en niet alle vormen van seksueel geweld tegen kinderen worden door ouders afgekeurd.

Ouders noteerden zelf de volgende vormen van geweld tegen kinderen in hun huis in het afgelopen jaar.

Kind uitgescholden (45%), pakslaag (40), geklapt (27%), geschopt (3%), lichamelijk verwond (2%), kind heeft geen eten gekregen als straf (3%) en seksueel misbruik (4). Ervaringen en attituden met betrekking tot lijfstraffen: heeft zelf pakslaag gehad (86%), frequent in eigen jeugd (66%), is mishandeld in eigen jeugd (14%), thuissituatie was onveilig (6%) en pakslaag was nuttig (63%). Een moeder zei dat het vroeger anders was: “Kinderen werden geslagen, zeg maar mishandeld. Discipline moest bijgebracht worden. En dan er is dat spreekwoord ‘tranga ne tja kow go na pen.”

Bij de vraag is ook gekeken naar de opleiding die de moeders hebben genoten. Als gekeken wordt naar het onderwijsniveau van de moeders, dan zien we dat er zowel in de categorieën urbaan, rurale kust en binnenland, de meeste moeders niet hoger dan een VOS-opleiding hebben genoten. In urbaan gebied heeft 8.8% een HBO-opleiding genoten, terwijl de twee overige categorieën liggen tussen 2,1 en 2,4%. Het IGSR heeft van 2016 tot 2017 in opdracht van De Nationale Assemblee (DNA) en met ondersteuning van Unicef, dit landelijke onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling en implementatie van beleid, wetgeving en programma’s voor preventie en aanpak van kindermishandeling.

door Kimberley Fräser