VES- voorzitter Ramautarsing: ‘Regering is niet consistent’

Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt desgevraagd dat de regering niet consistent is en doet alsof er geen problemen zijn in ons land. Behalve de bijna dagelijkse corruptieschandalen, wordt er onnodig gemeenschapsgeld verspild. Zo haalt hij aan dat de vicepresident Ashwin Adhin die nog maar enkele dagen geleden teruggekeerd is van een dienstreis uit de Caribbean, nu weer is vertrokken naar India voor de oprichtingsconferentie van de Inter Solar Alliance (ISA). Ramautarsing zegt dat dit het land niks oplevert, terwijl er hier zoveel zaken blijven liggen. “We leven als koning in Frankrijk”, aldus de VES- voorzitter.

Hij benadrukt dat er continu wordt uitgegeven en dat men dan van het volk vraagt om meer offers te brengen.

Het streven van de regering is om de belasting over de toegevoegde waarde (btw) per 1 juli 2018 door te voeren in ons land. In dit kader heeft de Belastingdienst gisteren haar website gelanceerd. De VES vindt dat een goede zaak, maar zegt dat het belangrijk is om te weten tegen welke tarief de btw zal worden geïnd. Hij voert aan dat bij een tarief van 10 procent de bevolking nauwelijks wat zal merken. Maar als de regering besluit om een tarief van 17,5 procent te hanteren, dan zal er volgens de VES-voorzitter weer een forse toename van de inflatie optreden, met als gevolg een verdere daling van de koopkracht. De regering beoogt met btw SRD 1.5 miljard aan belasting te innen per jaar. Dit is ongeveer tweeënhalf maal meer dan dat er nu wordt geïnd. Ramautarsing stelt dat indien de hogere prijzen inderdaad worden gecompenseerd met een verlaagde loon- en inkomstenbelasting, dat er dan wel sprake zal zijn van inflatie, maar dan zullen mensen meer geld in handen hebben. De econoom merkt op dat de regering naarstig op zoek is naar geld om haar begrotingstekort van circa. SRD 4 miljard te dichten. Hij geeft aan dat een btw van 17,5 procent het volk zal raken. Een andere inconsistentie is volgens Ramautarsing  dat terwijl de regering zegt zwaar te bezuinigen, ze de subsidies aan EBS verhoogd naar ruim SRD 1 miljard.

Op de vraag als btw de illegale handel juist niet zal bevorderen, zegt de VES- voorzitter dat goederen die via de haven binnenkomen, gebonden zullen zijn aan btw. Hij erkent wel dat het mogelijk is om via onze grenzen die vrijwel open zijn, goederen illegaal het land binnen te brengen, maar dit mag de invoer van btw niet weerhouden. Om de illegale handel tegen te gaan zal er volgens hem een adequate controle moeten worden uitgevoerd door de desbetreffende instanties.

-door Johannes Damodar Patak-