RvC verlengt contract Lachmising niet

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), zal het contract van de algemeen directeur Robby Lachmising, niet verlengen. Dit maakte Lachmising zelf bekend in gesprek met een lokaal radiostation. Lachmising vertelt dat hij reeds in januari op de hoogte was van zijn vertrek bij de SLM en dat het niets te maken heeft met de zaken die recent in de publiciteit zijn geweest betreffende de SLM.

Lachminsing haalt aan dat hij al in januari een brief van de president-commissaris, R. Mathoera, heeft ontvangen, waarin hem werd medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst met drie maanden werd verlengd, dus tot 3 april 2018.  “Ik heb dat geaccepteerd. Ik heb de president- commissaris, wel een brief geschreven, waarin ik haar heb mede gedeeld dat het eigenlijk geen wijs besluit is”, haalt Lachmising aan. Hij vindt het geen wijs besluit, omdat de SLM in een transitieperiode zit, waarin de luchtvaartmaatschappij bezig is de regionale vloot te voorzien van nieuwe vliegtuigen. Op het ogenblik is er een nieuw vliegtuig in China dat klaargemaakt wordt om in medio april op de route te worden ingezet. Daarnaast haalde Lachmising aan, dat de SLM ook bezig is de Mid-Atlantische vloot te vernieuwen. De A340 die vliegt van Suriname naar Amsterdam en vice versa, zal eind 2019 vervangen worden. Daarover zijn er volgens hem gesprekken gaande.  Ook vindt hij op basis van de totale administratie waar hij tot nu toe leiding aan geeft, dat het besluit van de RvC stagnerend zal werken voor de lopende internationale afspraken.

Afgelopen zaterdagavond werd hem persoonlijk aan huis een brief overhandigd, waarin alsnog wordt bevestigd dat het contract niet verlengd wordt na 3 april. In de brief werd ook aangehaald dat de aandeelhouder na een grondige evaluatie, zal aangeven in welke vorm er een beroep kan worden gedaan op zijn kennis en ervaring. Van deze brief zijn er kopieën gestuurd naar vicepresident Ashwin Adhin en de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda.

Wie de opvolger van Lachmising wordt, is tot nog toe niet bekend. De RvC is belast met de benoeming en het ontslag van de directeur.