‘Opkoopprijs padie komt tot stand door vraag en aanbod’

In ons rijstdistrict Nickerie zijn de boeren begonnen met het oogsten van rijst. Na de oogst is de opkoopprijs van een baal padie elke keer weer een heet hangijzer. Liakkat Mahawatkhan, rijstman gaat, zegt in gesprek met De West, dat de prijs van een baal padie tot stand komt door vraag en aanbod. Hij geeft aan dat de prijs niet eenzijdig wordt bepaald door de opkopers. Hij koopt zelf een baal padie op voor SRD 105.- Mahawatkhan die 1.000 hectare aan rijst teelt, voert aan dat met de huidige opkoopprijs de kosten niet gedekt kunnen worden, maar dat er hieraan weinig te doen valt. De vele veilingen van gronden die in de kranten gepubliceerd worden, zijn volgens hem een van de gevolgen van het niet kunnen dekken van de gemaakte kosten. Hij benadrukt dat er spoedig ingegrepen moet worden door de regering als zij de rijstsector niet verder de grond in wil zien gaan. Mahawatkhan hekelt het feit dat president Desiré Bouterse gaat proberen om in Venezuela te interveniëren tussen de Venezolaanse regering en de oppositie daar, terwijl Suriname zelf met enorme problemen te kampen heeft, welke Bouterse niet kan oplossen. Indien er niet wordt ingegrepen binnen de rijstsector, zal er bij de komende inzaaiperiode volgens de rijstman gaat weer een terugval te merken zijn.

Dat er bij elke inzaai weer problemen optreden bij de verschillende pompgemalen in Nickerie, komt volgens Mahawatkhan doordat er mensen worden geplaatst om de pompen te bedienen die geen kaas hebben gegeten van het werk. Hij benadrukt dat het constant defect raken van de pompen, niets anders is dan een money making business van een kleine groep mensen. Hij zegt dat er mensen geplaatst moeten worden die deskundig zijn en weet hebben hoe de rijstsector werkt. Onlangs heeft de voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieboeren (BSP), Radjoe Bhikharie , gezegd dat hij wil dat er een apart overlegorgaan komt voor het bepalen van de padieprijs. Mahawatkhan geeft aan dat hij geen boodschap heeft aan mensen die pretenderen rijstboer te zijn, terwijl zij niet weten hoe een rijstkorrel tot rijstplant groeit. Hij voegt eraan toe dat er binnen de rijstsector heel wat mensen zijn die interviews afstaan over de rijstsector, maar in werkelijkheid zelf niets weten over de sector. Mahawatkhan merkt op dat er een politiek spelletje wordt gespeeld met de rijstsector en dat mensen daarvoor waakzaam moeten zijn.

door Johannes Damodar Patak