GEEN ZICHT OP VERBETERING

Het gaat zeker nog steeds niet goed in ons land. Vandaag is de derde dag van staking van de Organisatie Bus- en Boothouders in Suriname ingegaan. De bond en zijn leden hebben besloten tot werkneerlegging omdat men moe is geworden van de beloften vanwege de regering Bouterse II die maar niet ingelost worden. Vanaf het vorige jaar is de bond met de regering in overleg over het doorvoeren van aangepaste tarieven voor de bus- en boothouders en ook de achterstallige subsidies van de overheid die allang voldaan hadden moeten worden. Na ampele besprekingen tussen het bondsbestuur en het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie werd toegezegd, dat de transporteurs een verhoging van 25 procent zouden mogen doorvoeren. De leden die aanvankelijk 40 procent verhoging van de tarieven wensten, gingen uiteindelijk akkoord met de 25 procent verhoging van de tarieven, mits er voor een periode van 2 maanden een T.W.K regeling op basis van de afgesproken nieuwe tarieven, door de overheid zou worden doorgevoerd en gelijk uitbetaald. Met de overheid werd afgesproken, dat de verschuldigde bedragen uiterlijk eind februari aan de leden zouden worden voldaan. Maar zoals we deze regering maar al te goed kennen, werden de afspraken niet nagekomen en vonden de overeengekomen betalingen ook niet plaats. Het is dan ook geen wonder dat de bus – en bouthouders die het wachten moe zijn, het werk afgelopen maandag prompt hebben neergelegd. Minister Hoefdraad van Financien kwam na ingang van de staking met een verhaal, dat het geld al op 28 februari overgemaakt was en dat de betalingen vermoedelijk niet snel genoeg bij de banken hadden plaatsgevonden. Het bestuur van de bond gelooft niet veel van het verhaal van Hoefdraad gezien het feit dat gisteren er nog geen geld op de rekeningen bij de banken was gestort. Intussen worden duizenden mensen, waaronder veel leerkrachten en leerlingen die niet naar school kunnen worden vervoerd gedupeerd. Het is geen onbekend fenomeen dat deze overheid niet thuis geeft, als het op betalen van schuldeisers gaat. Al vanaf 2014 betaalt ze haar rekeningen aan personen en instanties zeer slecht of helemaal niet en al enige tijd is het manifest dat ze financieel klem zit. Echter is het nog steeds zo, dat ze wel geld weet vrij te maken voor onzinnige festiviteiten. Op Onafhankelijkheidsdag is er weer voor ruim anderhalf miljoen verkwanseld aan een feest inclusief parade in Brokopondo. De onthulde cijfers geven aan, dat er weer op de ingediende rekeningen is overgefactureerd en partijgelieerden weer in gelegenheid werden gesteld “nyan” te maken ten koste van de gelden van de belastingbetalers. Maar de subsidies aan de transportsector en de gezondheidszorg worden niet, veel te laat of in onvoldoende mate ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, apotheken en medisch specialisten. Arme mensen die in dit land afhankelijk zijn van een Basiszorg ziekteregeling, blijven momenteel in onzekerheid leven, omdat de aan hen toebedeelde medische zorg als marginaal moet worden aangemerkt en aan alle kanten rammelt.We kunnen ons niet voorstellen, dat men een dergelijke slechte medische zorg in 2010 als deel van een sociaal contract met de gemeenschap, wenste voor te dragen. Het gaat overduidelijk niet goed, de prijzen in de winkels zijn vanaf het begin van het jaar gestegen en ook de brandstofprijzen gingen de lucht in, zogenaamd omdat de tarieven bij de buitenlandse afnemers, de lucht in schoten. Maar de government take drukt nog steeds uitermate zwaar op de brandstopprijzen en dat ten nadele van elke automobilist. Ook wordt het steeds duidelijker, dat de regering Bouterse nog meer aan verzwarende maatregelen wenst toe te passen op de bevolking. De Belasting Toegevoegde Waarde, oftewel BTW komt er tegen het midden van het jaar aan en die zal nog veel meer geld van ons allen vergen. Op een dergelijke manier denkt de regering Bouterse haar inkomsten te vermeerderen en de tekorten op de begroting te reduceren. De consequenties van deze extra toepassing van belastingen zal ze zeker merken op 25 mei 2020.