Geen duidelijkheid over $75 miljoen lening bij Oppenheimer

Gajadien praat over financiële chaos

VHP-voorzitter, Chan Santokhi heeft vorig jaar december in De Nationale Assemblee (DNA) de regering geconfronteerd met de door haar aangevraagde lening van $ 75 miljoen bij de internationale financier Oppenheimer. De minister van Financiën heeft toen op zijn beurt ook toegegeven, dat de regering het geld nodig heeft om het tekort op de begroting te dichten. Asiskumar Gajadien, VHP-parlementariër tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën, zegt desgevraagd dat er vooralsnog geen duidelijkheid is of de lening bij Oppenheimer wel of niet is afgesloten.

Op de website van het Bureau voor de staatsschuld is als laatste leenovereenkomst geregistreerd een lening die bij de Republic Bank werd afgesloten voor een bedrag van 10 miljoen US-dollar met als doel het begrotingstekort van de regering te financieren tegen een rente van 8%. Gajadien praat over een financiële chaos in onze staatshuishouding gecreëerd door de totale regering. Dat de regering geld moet gaan lenen niet alleen bij externe organisaties maar nu ook bij lokale banken om het begrotingstekort te financieren, geeft volgens hem alleen maar aan, hoe slecht het gesteld is met onze staatshuishouding. Hij benadrukt dat er zaken worden gedaan door de regering buiten de gebruikelijke/ wettelijke regelingen. Hij noemt als voorbeelden het geval van de Wegenautoriteit en de NDP, waarbij de NDP geld geleend heeft aan de regering voor de aanschaf van vlaggen in Brazilië voor de viering van de Onafhankelijkheidsdag en voor het bouwen van een vip- podium in Brokopondo. Als de rating van het internationale ratingbureau Moody’s tot gevolg heeft gehad dat de lening bij Oppenheimer niet door is gegaan is onduidelijk. Gajadien merkt op dat ratings van internationale organisaties grote invloed hebben op aanvragen van bij externe leningen. Zo legt hij uit, dat bij negatieve ratings externe organisaties de voorwaarden voor de leningen verscherpen, waaronder de rente verhogen.  De volksvertegenwoordiger zegt op basis van de begroting van 2018 dat de regering in 2018 van plan is om SRD 1.9 miljard aan leningen af te sluiten. Hij stelt dat de regering nu al een schuld van SRD 2.1 miljard met rente moet aflossen. Gajadien concludeert dat de regering nog steeds niets snapt dat het belang van productie en diversificatie van onze economie prioriteit dient te genieten. Dit zegt hij naar aanleiding van de begroting van 2018 waarin de inkomsten van de overheid slechts gericht zijn op leningen.

door Johannes Damodar Patak