Cryptocurrencies niet in goede aarde bij bankiers

De Kenniskring heeft gisteravond in het Lalla Rookh gebouw haar maandelijkse bijeenkomst gehouden. Deze keer was de aandacht gevestigd op de Bitcoin rage in Suriname. Daarbij hebben diverse sprekers die actief betrokken zijn bij cryptocurrency (digitaal geld zoals de Bitcoin) en het beheersysteem er omheen (blockchain) hun visie over het onderwerp gepresenteerd aan het goed opgekomen publiek. Tijdens de bijeenkomst werd gesteld dat de interesse voor cryptocurrency wereldwijd toeneemt.

Volgens drie van de gastsprekers, namelijk Anthony Sporkslede van Mercury Investments, Gordon Stenshuijs van One Life Crypto Currency en blockchain deskundigen Steven Nurmohamed, kan cryptocurrency voordelig zijn voor zowel het individu als de samenleving. Echter lijken bankiers niet ingenomen te zijn met het digitaal geld.

De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Jim Bousiad, en de voorzitter van PMG Capital, Eric Panneflek, stelden dat zij niet zoals de gastsprekers enthousiast zijn over de cryptocurrency. Bousaid voerde aan, dat munteenheden een bepaalde waarde en stabiliteit moeten hebben. Daarnaast zou cryptocurrency ook slecht vallen bij het bankwezen, omdat het wordt gezien als een manier om geld wit te wassen in de onderwereld. Wereldwijd treffen grote landen momenteel maatregelen om cryptocurrency en blockchain aan regels te binden of helemaal te verbieden. Dit willen deze landen doen om de schommelende waarden van de digitale valuta.  De voorzitter van PMG Capital voerde naast Bousaid ook aan, dat de cryptocurrency afgaat op een diepe val en vreest dat de beleggers zich niet zullen kunnen herstellen. Dit stelde hij op basis van recente nieuwsberichten en het historische verloop van bepaalde hypes.

Desondanks waren de andere sprekers een andere mening toegedaan. De drie handelaren in Cryptocurrency, Sporkslede, Nurmohamed en Stenshuijs, gaan ervan uit, dat cryptocurrency en blockchain een belangrijk onderdeel van de toekomst zullen vormen. Tegenwoordig bestaan er 1538 soorten cryptocurrencies, waarvan Bitcoin, Etherium en Ripple de meest bekende zijn. Bitcoin heeft nu een waarde van ruim USD 11.000 per stuk, terwijl de waarde hiervan enkele maanden geleden al gesteld was op USD 22.000. Bitcoin is de meest bekende cryptocurrency en tevens de eerste van zijn soort.

Cryptocurrency wordt ook als een betaalmiddel gehanteerd, dit wordt steeds door meer bedrijven gehanteerd als officiële betaalmiddel.

door Richelle Mac-Nack