OBS staakt tot betalingen zijn voldaan

De leden van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), rijden sinds 2012 voor hetzelfde tarief. Deze tarieven zijn volgens de voorzitter van OBS, Kenneth Themen, niet voldoende voor de leden om te overleven. Desondanks hebben de leden bij een algemene ledenvergadering eerder dit jaar, besloten genoegen te nemen met het voorstel van de regering, dat inhield dat de OBS-leden een tariefsverhoging van 25 procent zouden accepteren in plaats van de 40 procent waarnaar zij eerst vroegen. De OBS-leden hadden gevraagd om de betaling van januari en februari samen met de tariefsverhoging en twee maanden met terugwerkende kracht uiterlijk eind februari uit te betalen. “Daarvan is niets terechtgekomen”. Themen haalt aan dat de bus- en boothouders in de afgelopen twee jaar steeds het werk hebben moeten neerleggen om hun gelden uitbetaald te krijgen. “Vandaag zijn de bussen en de boten van OBS weer gedwongen niet te rijden of te varen, omdat ze niet hebben ontvangen”, benadrukt Themen.

Themen haalt aan dat zij de bussen niet in de garage willen houden, maar juist willen rijden. De OBS die belast is met het schoolvervoer en het nationaal vervoer, zegt dat niet alleen schoolgaanden de dupe worden van de acties, maar ook mensen die dagelijks gebruik maken van de NVB. “De president heeft gezegd dat hij zich inzet voor arme mensen en ik geloof dat dit het juiste beleid is, maar dat beleid wordt niet uitgevoerd, want juist die mensen betalen steeds het gelag”, haalt hij aan. De voorzitter van OBS heeft graag dat de regering haar beloftes nakomt en op tijd de betaling voldoet. “Dan zullen dergelijke problemen zich niet meer voordoen”. Volgens hem lijkt het steeds erop dat zolang zij het uiterste middel niet hebben toegepast, de overheid niet overgaat tot het betalen van de bus- en boothouders.

Ook vindt hij het erg dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, de organisatie ervan beschuldigt dat zij te snel acties ondernemen. Hij wijst erop, dat de bushouders nooit zomaar het werk hebben neergelegd, voorts zegt hij dat de reguliere tarieven niet meer voldoen en dat de regering voor de zoveelste keer haar beloftes niet is nagekomen.

Themen benadrukt, dat de bus- en boothouders het ook moeilijk hebben. Hij zegt dat de prijzen voor onderdelen dagelijks stijgen en veel leveranciers prijzen de producten in euro’s. Daarnaast haalt hij aan dat het bedrag dat een bushouder dagelijks moet betalen voor een volle tank benzine, niet betaald kan worden uit de opbrengsten van die dag. Ook moeten velen van hen personeel betalen. Volgens Themen wordt er geen rekening meegehouden dat bushouders kleine ondernemers zijn die ook een gezin hebben te verzorgen en dat het personeel ook afhankelijk is van de opbrengsten om op hun beurt voor hun gezin te kunnen zorgen.

De betalingsprocedure is nu veel langer dan voorheen, wat ook zorgt voor irritatie bij de bushouders”, zegt Themen. De minister heeft aangehaald dat de stukken voor betaling sinds 28 februari bij de SPSB-bank zijn, echter zegt Themen dat er geen fiat was gegeven om de betaling te verwerken, want als dat zo was, dan zouden de gelden uiterlijk gisteren op de rekeningen van de OBS-leden zijn.

“Als er vandaag gestort wordt, wordt het werk morgen genormaliseerd en zullen we verder praten over andere mogelijkheden met de minister”, aldus de voorzitter van OBS.

door Richelle Mac-Nack