Melksector gaat langzamerhand achteruit

De melkboeren krijgen het steeds moeilijker. Er zijn veel problemen binnen de sector die de achteruitgang veroorzaken. Edmond Blufpand, voorzitter van Vereniging van Surinaamse Melk Boeren (VSMB), zegt in een gesprek met De West, dat de boeren niet tevreden zijn met het huidige opkooptarief voor melk, maar de prijs hebben geaccepteerd, omdat ze nu genoegen nemen met dat wat ze kunnen krijgen. “Maar dit maakt dat melkboeren moeilijk uitkomen, daarnaast is de sector aan het vergrijzen”, haalt de voorzitter aan. Hij merkt op dat jongeren niet geneigd zijn het bedrijf van hun ouders over te nemen, gezien er moeilijk geld mee verdiend kan worden.

Het huidige opkooptarief voor melk is gesteld op SRD 3,50 per liter, als de melk een vetgehalte heeft met een marge van 3,3. Blufpand wijst erop, dat de boer minder krijgt voor zijn melk als het vetgehalte minder is, maar de boer kan ook meer krijgen als zijn melk een hoger vetgehalte heeft. Dit kan tot een maximum van een marge van 3,75.

De reden dat de boeren niet tevreden zijn met de opkoopprijs van melk, komt volgens de VSMB-voorzitter ook doordat de brandstofprijzen steeds aan het schommelen zijn.

Hij wijst erop dat de brandstofprijzen ook effect hebben op de melkboeren, omdat alle landbouwmachines, die nodig zijn voor het onderhoud, op brandstof draaien. Ook haalt hij aan dat het transport dat noodzakelijk is om andere inputs aan te schaffen, ook brandstof vergt.

Anderhalf jaar geleden hebben de melkboeren een calculatie gedaan van de opkoopprijs die toen redelijk zou zijn. In die periode kwamen de boeren op een bedrag van iets meer dan SRD 4. Kijkend naar de huidige situatie en de andere inputs die ook in prijs zijn gestegen, schat Blufpand dat het opkoopbedrag nu gesteld zou moeten worden op ongeveer SRD 5.

Een commissie die was ingesteld om een betere situatie voor de melkboeren te creëren, heeft volgens Blufpand uiteindelijk niets opgeleverd, omdat de uitkomsten van de boeren en de leden van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te ver uit elkaar lagen. Dit heeft ook gemaakt dat het eindrapport nooit aan de minister is gepresenteerd. Hij geeft als voorbeeld dat de leden van LVV, voor leningen een rentevoet van 7 procent berekenden. Dat kan onmogelijk volgens Blufpand, hij wijst erop dat de rentevoet van LVV berekend werd op basis van het Agrarisch Kredietfonds dat niet in werking is. “Dus willen de melkboeren investeren in hun bedrijf, dan zullen ze normaal een lening moeten nemen bij de commerciële banken en daar loopt de rentevoet al tussen de 15 en 20 procent”, benadrukt Blufpand.

Gezegd werd volgens de voorzitter, dat als de productie van 8.000 liters per dag naar 12.000 per dag zou stijgen er een kwartje zou bij komen. Maar Blufpand gaat er juist vanuit dat de productie niet is gestegen, maar is gedaald. Dit, omdat er ook boeren zijn die stoppen met melkvee en zich gaan specialiseren in andere sectoren. Blufpand zegt zelfs dat de productie van nu niet eens genoeg is om de lokale markt te voorzien van melk, terwijl de melkboeren dat in feite wel zouden moeten kunnen.

Nu een verhoging verwachten van de opkoopprijs, zal volgens Blufpand moeilijk van de grond komen, gezien de overheid de melkprijs bepaalt en eerder bekend heeft gemaakt nu geen verhoging te willen geven. “Dit zorgt er ook voor dat de sector steeds meer op een laag pitje draait”, aldus Blufpand.

door Richelle Mac-Nack