Jogi vermoedt instabiliteit binnen coalitie

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, vermoedt dat er een zekere mate van instabiliteit is binnen de coalitie. De openbare vergadering die vandaag was uitgeschreven voor de behandeling van het Minamata-verdrag is uitgesteld, omdat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, die antwoord moest geven op gestelde vragen, uitlandig is.

Volgens Jogi heeft het uitstellen van de vergadering meer te maken met de instabiliteit en niet zozeer met de afwezigheid van Dodson. Hij geeft aan dat de regering bang is om naar het parlement te komen om antwoord te geven op diverse brandende vragen. Volgens hem zijn binnen de coalitie de meningen verdeeld over de gang van zaken.

Jogi voert aan dat nadat de president uit het parlement was weggelopen, de coalitie informeel tot laat in het parlement is gebleven, omdat er harde noten zijn gekraakt. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben leden van de coalitie zelf kritiek geleverd op de regering. Volgens hem zijn enkele coalitieleden al moe om de zaken van de regering te verdedigen, maar niet een ieder durft dat te zeggen.

De vergadering was reeds uitgeschreven door de voorzitter van De Nationale Assemblee. Het is de tweede keer dat de minister bij de vergadering over het Minamata-verdrag uitlandig is, waardoor de antwoorden op de gestelde vragen uitblijven. Met het verdrag zal kwik geleidelijk aan worden verbannen. Op 13 februari hebben assembleeleden diverse vragen gesteld over milieuvervuiling. Met de ratificatie van het Minamata-verdrag zal Suriname erkennen dat het onjuist gebruik van kwik, negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van de mens heeft.

Volgens Jogi geeft dit aan hoe serieus het parlement genomen wordt. “De regering komt wanneer het haar schikt, terwijl er belangrijke zaken te bespreken zijn”, aldus Jogi.

door Priscilla Kia