Vrieskou veroorzaakt schade aan SLM-airbus

Op vrijdag 2 maart j.l. werd op Schiphol bij het voorbereiden van de start van de SLM-vlucht naar Suriname geconstateerd, dat enkele leidingen van de SLM-Airbus defect waren geraakt. Dit als gevolg van de zware vrieskou waar ook de lucht in Nederland last van ondervindt.
De technische diensten van de KLM en Lufthansa deden er alles aan om dit defect op te lossen. Het bleek echter, dat het probleem groter was dan in eerste instantie was gedacht. Door bevriezing van in het watersysteem nog aanwezig water, bleken de leidingen te zijn gebarsten en was een langdurig reparatie nodig. De SLM was daardoor genoodzaakt vlucht PY 993 van 02 maart j.l. uit Amsterdam alsook de PY 994 vanuit Paramaribo te annuleren.
Inmiddels heeft de SLM een Boeing 747 van WAMOS Air ingehuurd om de vluchten vanuit Schiphol van vrijdag 2 maart j.l. en zaterdag 3 maart gecombineerd uit te voeren op zaterdag 3 maart 2018. Op deze vlucht zijn zoveel als mogelijk passagiers van de PY 993 van 2 en 3 maart geaccommodeerd.
De verwachte aankomsttijd van deze vlucht in Suriname is vastgesteld op hedenavond 20.30 uur. Vanwege de verplichte rusttijd voor de bemanning van WAMOS Air kan de terugreis naar Amsterdam pas op zondag 4 maart 2018 worden uitgevoerd met zoveel als mogelijk passagiers van de PY 994 van 2 en 3 maart 2018. De vertrektijd van deze vlucht is vastgesteld op zondag 4 maart om 21.30 uur.
Er wordt momenteel ‘around the clock’ gewerkt om de SLM –Airbus zo snel als mogelijk weer operationeel te hebben om haar reguliere vluchtschema vanaf zondag 4 maart 2018 op te pakken. Om ervoor te zorgen, dat ook alle nog niet geaccommodeerde passagiers vervoerd worden, zal de SLM een extra vlucht uitvoeren op maandag 5 maart. De SLM biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief en stelt alles in het werk om passagiers zo snel als mogelijk naar hun plaats van bestemming te vervoeren.