SOEVEREINITEIT GEEN VRIJBRIEF

Als je buurman zijn vrouw en kinderen zwaar aan het mishandelen is en het gevaar bestaat dat hij zelfs zover gaat ze te vermoorden, dan heb je als bewoner van het belendende perceel op zijn minst wel de plicht op een geëigende wijze in te grijpen. De boosdoener en geweldenaar kan zich dan niet langer beroepen op zijn soevereiniteit en denken dat hij à la dol kan blijven doorgaan met zijn inhumaan gedrag. En dat is nu ook het geval in Venezuela, waar een despoot en machtswellusteling zijn bevolking onderdrukt, oppositiepartijen aan banden legt, de vrije meningsuiting voortdurend ondermijnt, de mensenrechten voortdurend schendt en ook nog alle democratische vrijheden langzaam maar zeker vernietigt. Deze despoot heeft de macro- economie van het land totaal vernietigd, het land kent een inflatie op jaarbasis van duizenden procenten. De nationale munt, de Bolivar, is geen stuiver meer waard, er heerst hongersnood en honderdduizenden Venezolanen zijn het land reeds ontvlucht. Op de koop toe wenst deze oud-buschauffeur zijn desastreuze beleid te continueren en organiseert voor de schijn algemene verkiezingen aan het eind van het jaar waar oppositionele partijen en populaire oppositieleiders van uitgesloten zijn. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat er geen sprake zal zijn van eerlijke en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen in het Zuid-Amerikaanse land. Er is zich een totale humanitaire ramp aan het voltrekken in Venezuela, dat bovendien ook nog getroffen wordt door sancties ingesteld door de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie. Dat de zaak in Venezuela helemaal uit de hand aan het lopen is, valt op te maken uit de nieuwsberichten in het land en daarbuiten. De buurlanden Columbia en Brazilië maken zich ernstige zorgen over de situatie in het eens rijkste land op het Latijns-Amerikaanse continent. Dit vooral omdat het aantal economische en vooral radeloze Venezolaanse vluchtelingen die de grens oversteken, steeds groter wordt en dat het ook voor deze landen niet mogelijk is deze mensen op een fatsoenlijke wijze op te vangen. Volgens president Bouterse moeten landen uit dit halfrond niet rondlopen met plannen die moeten leiden tot interventie en interferentie, omdat Venezuela een soeverein land is en dat al hetgeen zich daar voltrekt, een interne aangelegenheid van dat land is. Bouterse dient de wereldgeschiedenis een beetje te gaan bestuderen. Laat hij maar kijken wat er gebeurd is in de vorige eeuw, toen een gek als Idi Amin zich misdroeg in Uganda en niet zo lang geleden nog wat er is gebeurd met Muanmar Gadaffi en Saddam Hoessein. Wanneer je je aanhoudend misdraagt en de stabiliteit op een continent dreigt te ontregelen, dan mag je niet verwachten dat de buren gelaten zullen blijven toekijken. Ook mag Bouterse niet vergeten dat Venezuela nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de VS, Canada en andere democratisch ingestelde landen op dit halfrond. De despoot in Caracas weet heel goed dat Venezuela geen eiland is in de Caribische zee en dat hij volkomen aan het vastlopen is. Bouterse en zijn regering doen er goed aan om niet voortdurend en blindelings achter deze slecht begaafde figuur en zijn regering aan te blijven lopen, want ook onze houding binnen de OAS en Unasur wordt met argusogen gevolgd en zal ook op den duur nadelig voor ons uitpakken. Het is nog altijd zo, dat de grote en rijke landen zaken op deze aardkloot regelen en uiteindelijk wanneer het niet anders meer kan, doodgewoon persoonlijk ingrijpen of laten ingrijpen.