OBS wederom in staking

Leden van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), die belast zijn met het schoolvervoer, hebben vandaag het werk lamgelegd. De bus- en boothouders zijn het zat dat de regering haar beloftes niet nakomt. Aan het begin van dit jaar was afgesproken met de leiding van de OBS, dat de overheid bereid was 25 procent tariefsverhoging aan de bushouders toe te kennen, in plaats van de 40 procent tariefsverhoging waar zij om gevraagd hadden. Ook wilden de OBS-leden dat de uitbetaling met terugwerkende kracht (twk) zou geschieden. De uitbetaling hiervan werd uiterlijk eind februari verwacht. Voorts hadden de leden van OBS verwacht dat zij het geld van twee maanden in één keer zouden ontvangen.

Door deze staking hebben duizenden leerlingen en leerkrachten vandaag de school niet kunnen bezoeken. Echter zien de bushouders geen andere mogelijkheid, gezien de regering gemaakte afspraken op de lange baan schuift. Veel bushouders hebben moeite met de constante aanpassing van de brandstofprijzen en kunnen niet langer wachten op de reeds lang beloofde tariefsverhoging.

De OBS wijst er tevens op dat het geplande gesprek tussen OBS en Jerry Miranda, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie dat afgelopen zaterdag plaats zou vinden, geen voortgang heeft gevonden.