CENTRAL GRAVITY

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, schort met onmiddellijke ingang de samenwerking met het beladingsbedrijf Procons op . Deze belissing is genomen na een lawine van klachten in de afgelopen maanden van de hier opererende verschillende luchtvaartmaatschappijen over de zeer slechte prestaties die dit bedrijf heeft geleverd. Maanden achtereen regende het klachten van met name Caribbean Airlines en de KLM over de manier waarop de belading van hun vliegtuigen werd verricht en dat er zelfs sprake was van amatreurisme en dat zulks levensgevaarlijke situaties tot gevolg zou kunnen hebben, indien er geen drastische maatregelen zouden volgen. Na publicaties over de ernst van de zaak heeft de regering, de enige aandeelhouder van de SLM, ingegrepen en de leiding van de national carrier opgedragen Procons te bedanken. Volgens een ingewijde uit de vliegwereld, moet de schuld niet gezocht worden bij de beladers van de kisten, maar bij de hoofdverantwoordelijken en dat zijn de bevoegde loadmasters op Zanderij die erop moeten toezien dat alles volgens alle veiligheidsregels geschiedt, omdat het vooral bij elke crew van een vliegtuig dat het luchtruim in wordt gebracht van belang is dat er sprake is van Central Gravity. Hetgeen in grote lijnen erop neerkomt, dat alle gewicht in het toestel op een gelijkmatige wijze is verdeeld en aangebracht. Bij een roekeloze en ondeskunige belading van het toestel, bestaat al heel snel het risico dat de vereiste Central Gravity niet wordt bereikt en dat het zelfs gevaarlijk kan zijn zo te gaan vliegen. De SLM als afhandelaar en belading van de toestellen, is en blijft verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken en moet er daarom voortdurend op toezien dat een belader, in deze Procons, zijn werk op de vereiste manier uitvoerde. Er zou naar verluidt veel te lang getalmd zijn en daardoor werden passagiers en bemanning van de verschillende luchtvaartmaatschappijen onnodig in gevaar gebracht. De vraag die momenteel gelijk gesteld moet worden, is wat voor alternatief er voor Procons op de korte termijn wordt gevonden. Zijn er wel gelijk voldoende en capabele mensen voorhanden om het werk van Procons over te nemen? Zo ja, dan moeten die gelijk worden ingezet, want de vliegtuigen met vracht en passagiers blijven op de JAP-luchthaven landen. De SLM heeft nu dus de taak om vervanging voor Procons ten spoedigste te vinden en met deze belangrijke en verantwoordelijke taak te belasten.