BEDELEN BIJ CRIMINELEN

Het assembleelid Krishna Mathoera van de VHP-fractie, heeft in DNA aangehaald, dat politieagenten momenteel goederen van mensen die binnen deze gemeenschap als crimineel bekend staan, in ontvangst nemen. Mathoera is oud-commissaris van politie en hierdoor kan gevoeglijk worden aangenomen dat haar informatie correct is. Politiemensen die dagelijks bezig zijn met misdaadbestrijding, weten door hun werk en ervaring wel wie de criminelen zijn en waar en hoe de drugslijnen lopen. Ze weten ook wie de notoire witwassers in ons land zijn. Vaak is het ook zo, dat goed geïnformeerde burgers op de hoogte zijn waar het kwaad in deze gemeenschap huist. Wat ook geen onbekend fenomeen binnen de criminaliteitsbestrijding is, is dat misdadigers de opsporingsinstituten en ook de vervolging trachten binnen te dringen om zo hun misdadige activiteiten beter te kunnen coördineren. Politieagenten die voor een hongerloon werken en dat zeker in deze tijd van depressie in ons land, gaan sneller overstag en raken vaak ongewild in contact met zware misdadigers die met cadeautjes gaan smijten. Wanneer een agent zijn principes als goede opsporingsambtenaar overboord zet en gaat voor schenkingen van de misdaad, dan is het einde zoek. In Nederland is recentelijk een politieman veroordeeld, omdat hij informatie van de politie verstrekte aan criminelen. Dus het is niet slechts een Surinaams probleem dat agenten zaken aannemen van criminelen. Er dient daarom onderzoek te volgen naar aanleiding van de mededelingen in DNA van het lid Mathoera, want het kan namelijk nooit zo zijn, dat criminelen grotere invloed krijgen dan thans al het geval is binnen het korps. Andere agenten hun leven kan in gevaar gebracht worden door collega’s die in strijd met hun taak handelen.