Begroting 2018 met 26 stemmen aangenomen

De begroting voor het dienstjaar 2018, is afgelopen donderdag met 26 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). De oppositie die vertegenwoordigd was met 10 leden, heeft tegen de begroting gestemd. Het parlement is donderdagavond tot laat blijven vergaderen om uiteindelijk te stemmen voor de begroting. De oppositie stemde niet voor de achtste begroting van regering Bouterse, omdat ze van mening is dat die geen hoop biedt op verbetering. Ook heeft de oppositie duidelijk gemaakt dat er tot nu toe geen samenhangend beleid geoerd wordt, met deze begroting ziet ze dat ook niet gebeuren. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, zei dat de begroting na een niet eenvoudige behandeling is aangenomen.  Ze haalde aan dat er veel aanpassingen zijn gekomen vanwege adviezen van leden van het parlement en deskundigen. Volgens haar is het eindproduct veel beter dan het concept dat werd ingediend. Desondanks vinden leden van de oppositie dat de begroting er niet voor zal zorgen dat er verandering komt in de huidige situatie. NPS-parlementariër Patricia Etnel, haalde aan dat het bedrag voor armoedebestrijding fors is afgenomen. Ze vindt dat er maatregelen moeten komen die prijzen betaalbaar maken. Asiskumar Gajadien (VHP), zei dat de begroting 2018 meer uit het volk zal halen. Vicepresident Ashwin Adhin haalde aan, dat er in deze begroting meer plannen zijn opgenomen die realisitischer zijn uit te voeren. De begrotingsbehandeling is in november 2017 begonnen.

door Richelle Mac-Nack