Omstandigheden bepalend voor werkgelegenheid

VHP-fractieleider Chan Santokhi heeft tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling 2018 op dinsdag 27 februari in De Nationale Assemblee, de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, gevraagd naar de inzichten van de regering als het aankomt op het werkgelegenheidsvraagstuk en de toenemende werkloosheid. Santokhi zei zich vooral zorgen te maken om de grote groep jongeren die na het afstuderen geen werk kan vinden. Minister Moestadja  zei dat de regering bezig is om het werkgelegenheidsbeleid uiteen te zetten, maar hij voegde eraan toe, dat de verbetering van de werkgelegenheid in Suriname, afhangt van een combinatie van omstandigheden. Werkgelegenheid ontstaat door investeringen en wetgeving, echter kunnen er volgens hem pas investeringen gedaan worden als het economische klimaat in het land zich daarvoor leent. “Investeringen hangen af van het economisch klimaat in het land”, benadrukte de minister.

De minister somde enkele mogelijkheden op die ervoor moeten zorgen dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Zo haalde hij aan dat traditionele niet-duurzame en nieuwe duurzame sectoren, moeten leiden tot nieuwe banen. Hij is van mening dat er decent jobs gecreëerd moeten worden die ingevuld kunnen worden door Surinamers die over de juiste vaardigheden beschikken en die eventueel om- en bijscholing nodig hebben.

In dat kader zijn er volgens minister Soewarto voorbereidingen gaande met betrekking tot de ontdekking van de koolwaterstoffen olie en aardgas in onze territoriale wateren. Gekeken wordt hoe Surinaamse technici ingezet kunnen worden om werkzaamheden in deze sector te verrichten.

De minister voerde aan dat investeringen te maken hebben met de algemene economie en een productie faciliterend beleid. Volgens hem moet het duidelijk zijn wat de vraag naar arbeid zal zijn met betrekking tot bijvoorbeeld aardolie expansie en of deze vraag door Surinamers kan worden ingevuld. “Er zijn door de Surinaamse regering plannen bekendgemaakt om investeringen te plegen in de landbouw, waarvan een deel al begonnen is. Ook hier zal duidelijk moeten zijn hoeveel banen gecreëerd zullen worden en hoeveel daarvan ingevuld zullen kunnen worden door Surinamers”, zei hij.

Ook de ondernemers die goederen en diensten leveren aan nieuwe grote bedrijven, kunnen zorgen voor werkgelegenheid volgens Moestadja. Daarnaast zijn er ook arbeidsbemiddelaars, die ervoor moeten zorgen dat er geen onnodige werkloosheid heerst. Diverse wetgevingen zorgen volgens Moestadja ervoor dat er goede banen gecreëerd worden die bestemd zijn voor Surinamers.

-door Richelle Mac-Nack-