Gieta Girjasing nieuwe voorzitter tafeltennisbond

Gieta Girjasing is gisteren gekozen tot voorzitter van de Surinaamse Tafeltennis Bond (STTB). Zij volgt Desiré Hooghart op.

Aangezien er maar een lijst was is het bestuur onder leiding van Girjasing bij acclamatie gekozen en wel tot 2020.

Scheidende voorzitter Hooghart sprak zijn dank uit voor de gelegenheid die hem in de afgelopen jaren geboden is om de uitdaging aan te gaan en beloofde alles in het werk te stellen om waar nodig het nieuwe bestuur bij te staan. Ook ere-voorzitter tevens oud-voorzitter van de STTB, Ramon Tjon Kie Sim, en anderen bedankten Hooghart voor zijn bijdrage.

De nieuwbakken voorzitter gaf in haar openingswoord aan dat er veel werk aan de winkel is in stad en district en dat zij zich sterk zal maken om de tafeltennissport de plaats te geven die het verdiend.

De bestuursverkiezingen maakten deel uit van een algemene ledenvergadering in het COB-gebouw en kende een vlot verloop. De vergadering besloot een nieuw lid toe te laten tot de bond, namelijk Suriname Hainan die reeds in 2016 het verzoek had gedaan toe te treden tot de STTB. Op twee verenigingen na waren alle lidverenigingen aanwezig dus was er qorum (5) om de vergadering voortgang te laten vinden.

Ook voor wat betreft de jaarverslagen en de financiële verslagen was er een vlot verloop met de afspraak dat bij de volgende vergadering dat af te handelen. Er werd een verkiezingscommissie geïnstaleerd bestaande uit Lesley Zeewijk, Santousha Welzijn en Genevieve Sairras.

Het nieuwe bestuur van de STTB bestaat verder uit: Mitchell Tamrin, Sergio Tawjoeran, Patrick de Vries,  Chote Naziagatoen, Afina Edenburg en  Segourny Edenburg.