COMPLETE CHAOS

Er heerst momenteel een grote chaos in het land, maar de regering schijnt er geen moeite mee te hebben. Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen maandag, waren zowel de president als de vicepresident afwezig om vragen van het parlement te beantwoorden. Ook antwoorden die parlementariërs moeten krijgen van ministers blijven uit, ook horen zij telkens dat stukken nog niet ingediend zijn. Het lijkt alsof de overheid de situatie waarin het land verkeert niet serieus neemt. In plaats van structurele oplossingen te bedenken of adviezen van de oppositie aan te nemen, blijft de coalitie een arrogante houding aannemen. Het beleid dat zij voert wordt niet gewijzigd en de samenleving is daarvan de dupe. Er is nog nooit zoveel chaos geweest in het land en toch zwijgt de overheid in alle talen. Onlangs heeft de kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaardigheid van Suriname verlaagd, maar in plaats van dit een eye-opener is om het beleid om te gooien, geven parlementariërs aan de rating niet serieus te nemen. Er is een begrotingstekort van meer dan SRD 3 miljard en de overheid wil door het verkopen van aandelen dit tekort financieren. Echter wijzen diverse economen erop dat geïnvesteerd moet worden in de productie. Het is maar hopen dat de regering dit daadwerkelijk doet en het geld niet besteedt aan het uitbetalen van salarissen of zaken in de consumptieve sfeer. Nadat de aandelen verkocht zijn, is het belangrijk dat het geld goed geïnvesteerd wordt, omdat het begrotingstekort met dat geld niet opgelost zal worden. Er moet geïnvesteerd worden om geld te verdienen, alleen op die manier kan de economie uit het slop gehaald worden. Hoe meer de samenleving verarmt, hoe groter de problemen worden. Haast in alle sectoren van de samenleving zijn problemen te bekennen. Volgens de paarse partij zijn zij de enige die Suriname kan redden, maar van die redding is tot nog toe niets te merken.