BOENGKOPOE SERI

In de herziene begroting van 2018, heeft het ministerie van Financiën een bedrag van SRD 740.250.000 opgebracht dat verdiend moet worden na verkoop van staatsaandelen in de Hakrinbank, de Surinaamsche Bank, Self Reliance en NewMont. De staat Suriname zal hierdoor de begrotingstekorten kunnen financieren. De aandelen zijn nog niet verkocht, maar het geld heeft reeds een bestemming. Deze regering laat duidelijk zien, dat zij op jacht is naar geld, zij gaat dus nu over tot het verpatsen (boengkopoe seri) van haar aandelen bij diverse bedrijven. Schandalig! Nu de minister van Financiën bijna geen leningen meer kan sluiten, wil hij overgaan tot de verkoop van staatsaandelen. Maar had deze minister een paar maanden geleden niet gezegd: “Het ergste is voorbij”? Waarom denkt deze ‘superster’ niet aan alternatieve oplossingsmodellen? Is het niet logischer dat je eerder vermogen afstoot dat verlieslatend is? Maar nee hoor, hij kiest ervoor om de regering te adviseren, dat zij overgaat tot de verkoop van haar aandelen in de gezonde goed opererende ondernemingen, de overheidsgebouwen van de hand te doen en het terugroepen van ambassadeurs. De staat Suriname bezit helaas géén liquide middelen om op korte en of de middellange termijn haar verplichtingen na te komen. Die zijn hoofdzakelijk de salarisbetalingen van de ambtenaren. Straks heeft de overheid géén activa meer en andere vermogensrechten. Wat zal er dan gebeuren? Is Hoefdraad hiervoor de minister van Financiën geworden? Hij zegt ook dat alle verkooptransacties transparant zullen zijn, maar weet dat slechts weinigen daar geloof aan hechten. Transparantie houdt in, openheid van handelen, vooral wanneer het gaat om staatsmiddelen. Door inzage te geven in het handelen van de regering en niet door continu leugens te vertellen. Tot nu toe heeft de regering Bouterse al miljoenen in vreemde valuta en SRD geleend om haar tekorten over 2017 te dekken. Wat zal er gebeuren in 2018? Keerpunt vindt dit pas roekeloos beleid dat nergens toe leidt! De huidige president bewijst steeds weer, dat hij de geschiedenis ingaat als de slechtste president van dit land. Toen Venetiaan aan de macht was, stond de huidige president aan de kantlijn het totale beleid af te keuren. Hij had toen het hoogste woord tijdens protesten. Nu hij er zelf voor staat, bakt hij er totaal niets van. Veel mensen waren toentertijd snel geneigd te zeggen dat Venetiaan het niet goed deed, omdat ze bigi ai kregen toen ze hoorden wat er werd beloofd op de berm in Ocer. In de afgelopen 7 jaar heeft de huidige president het volk verschillende beloftes gedaan, die niet verwezenlijkt werden, we kunnen er een aantal opsommen:

  1. De brandstofprijs zou verlaagd worden,
  2. De hoge prijzen in de winkels zouden omlaag gaan,
  3. De wisselkoers zou hij omlaag brengen,
  4. Armoede zou hij bestrijden,
  5. Criminaliteit zou harder aangepakt worden,
  6. 18.000 volkswoningen zouden gebouwd worden,
  7. Een diepzeehaven zou spoedig een feit zijn,
  8. Brug naar Guyana zou er gerealiseerd worden,
  9. Weg naar Brazilië zouden wij snel meemaken,
  10. Een ziekenhuis te Wanica zou snel uit de grond gestampt worden.

Kortom, Bouterse beloofde ontwikkeling te brengen en wat is er gebeurd? Helaas is er van ontwikkeling niets terecht gekomen. Al deze loze beloftes waren de inzet om geloofwaardig over te komen. Tegenwoordig heeft Bouterse de grootste moeite te beslissen, welke minister de juiste kandidaat zal zijn voor een goede gang van zaken op de ministeries van JusPol en Onderwijs, Wetenschap & Cultuur. Het duurt allemaal veel te lang om een geschikte kandidaat te benoemen voor JusPol. Het volk was in 2010 en 2015, doof voor de waarschuwingen en voorspellingen van deskundigen over wat het te wachten stond onder het bestuur van de NDP, nu zitten wij allemaal met de gebakken peren. Wie niet horen wil, moet voelen en dat doen velen thans dubbel en dwars. Wij voelen de effecten van deze financiële crisis met z’n allen. Hopelijk zal het volk van Suriname in 2020 een betere keus maken, wanneer het weer naar de stembus gaat. Keerpunt hoopt dat het volk van Suriname heeft geleerd uit zijn fouten. Maar in afwachting van de verkiezingen van 2020, kunnen wij thans helemaal niet blij zijn!