VOLGELINGEN WORDEN GEBRAINWASHED

De regering Bouterse blijft persisteren dat er een wereldcrisis heerst en dat ons land daardoor in economisch zwaar weer terecht is gekomen. Over een wereldcrisis valt er helemaal niet te praten, wanneer er wordt gekeken naar de groeicijfers die door de Caribbean Development Bank zijn uitgegeven. Uit deze cijfers blijkt dat van de 19 Caraïbische lidstaten, slechts 5 in de jaren 2016 en 2017 een negatieve groei hebben doorgemaakt. Met andere woorden: slechts een kwart van de Caraïbische landen heeft economisch minder gepresteerd. Daarnaast is het voor enkele van deze 5 landen een incidentele voorkomende situatie. Als voorbeeld nemen wij Anguilla, dat in de periode 2013-2016 positieve groeicijfers heeft gekend, en pas in 2017 een negatieve groei registreerde. Deze cijfers staan in schril contrast met wat ons door de president en enkele beleidsmakers wordt voorgehouden. Het merendeel van de Surinaamse bevolking gelooft deze regering allang niet meer, maar het is altijd gepast als je de regering met onweerlegbare cijfers op harde leugens betrapt. Toch blijkt uit een Omnibus-onderzoek dat is uitgevoerd door het Idos in ressorten van de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Nickerie, dat de NDP favoriet blijft bij Javanen, Creolen, Marrons en Inheemsen. Maar hoe weten wij of deze peiling bonafide is? De meeste mensen zijn nog steeds bang om hun mening te uiten over de regering. Waarom denk je, dat mensen weglopen als een journalist met een camera komt om ze te interviewen? Ze doen dit, omdat het volgens hen niet in hun voordeel is, of omdat zij denken dat zij toch niets kunnen veranderen aan de situatie. Of erger nog, de zogeheten volgelingen zijn zodanig gebrainwashed, dat zij niet voor reden vatbaar zijn. Keerpunt is de mening toegedaan, dat het ook duidelijk ligt aan de algemene ontwikkeling, die begint in de schoolbanken. Jammer genoeg, wordt het overgrote deel van het volk dom gehouden en de leugens blijven maar aanhouden vanuit de coalitie! De regering blijft maar roepen: “Wij moeten het allemaal samen doen!” Als wij het allemaal echt samen moeten doen, zou deze regering ook meer naar het volk moeten luisteren en het niet moeten uitsluiten bij het nemen van beslissingen. Als het volk het moet doen met een maandelijkse vergoeding die op dit moment meer dan 50 procent is afgewaardeerd, dan moeten deze leidinggevenden inzien dat het niet kan dat zij zo buitensporig verdienen. Of is dat niet logisch? Hoe zelfzuchtig kunnen sommige mensen wel niet zijn? Wat blijkt, is dat het eigenbelang steeds weer prevaleert en steeds ergere vormen aanneemt en ook ernstige vormen heeft aangenomen binnen onze kleine gemeenschap.

Nu moeten wij als Surinamers tot het besef komen, of het ons wel gegund is geweest het daadwerkelijk ALLEMAAL samen te doen. Doen wij het echt samen als de corruptelingen ongestraft blijven? Doen wij het samen, terwijl onze jeugd het gevoel krijgt, dat ze niet meer naar school hoeft te gaan, om later zonder erkende opleiding een hoge functie te kunnen bekleden in onze maatschappij. Doen wij het ECHT samen, als jongeren alleen aan een baan kunnen komen, als zij een bepaalde politieke kleur vertegenwoordigen? Gelooft president Bouterse ECHT, dat hij het samen met ONS doet, wanneer hij alle blaam over zijn falend beleid, verschuift naar derden en het parlement nog steeds inefficiënt werkt met 51 leden. Ons parlement lijkt grotendeels op een bijeenkomst van jaknikkers, die eigenlijk nooit een volk zouden mogen vertegenwoordigen. Doen wij het samen, als personen met een strafvonnis op hun naam in het parlement verschijnen en zich gedragen als ‘volksvertegenwoordigers’? Deze volksvertegenwoordigers stappen maar voor één reden in de politiek, en dat is: snel rijk worden door land en volk te benadelen. Wil men ons nog steeds voorhouden en doen geloven dat wij het samen doen, terwijl de presentator van Info Act en Bakana Tori en hoofd van het NII, dagelijks de regeringspropagandist uithangt, waarbij hij zijn uiterste best doet om alles wat krom is recht te praten en tracht bij goedgelovige partijloyalisten als geloofwaardig over te komen? Doen wij het ook samen, wanneer ministeries meer mensen in dienst blijven nemen die liever lui dan moe zijn? Ga maar na wat wij eigenlijk ECHT SAMEN DOEN. Wie levert het meest in, en wie zwoegt voortdurend om te overleven? Wat wij echt samen moeten doen, is solidair te zijn en inzien dat wij in de maling worden genomen.