GEWOON BESPOTTELIJK

De regering Bouterse brengt het zover, dat men ons in het buitenland steeds meer ziet als laughing stock. We hebben de financiën van dit land in de afgelopen zeven jaar zo slecht beheerd en besteed dat we thans zover zijn teruggevallen, dat we de jaarlijkse contributie als lid van de Verenigde Naties niet eens meer kunnen voldoen en al twee jaar niet betaald hebben. De schuld die we aan de Verenigde Naties als lidland hebben, bedraagt nu reeds 800.000 US-dollar. We zijn er 100 procent zeker van, dat de Verenigde Naties herhaaldelijk aan ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gemeld, dat we voor wat betreft de verplichte contributie zwaar achterlopen en dat het uitblijven van de bijdrage zou leiden tot het wegvallen van het stemrecht in de Algemene Vergadering van dit wereldorgaan. Maar zoals deze regering denkt, namelijk dat ‘neks no fout’, heeft ze de aanmaningen aan zich voorbij laten gaan en doodgewoon niet betaald. Gewoon een grote schande voor dit land, dat wij nu samen met Venezuela, Equatoriaal Guinea, Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek, Dominica, Greneda en Libië worden genoemd en duidelijk gemaakt dat we wel in Algemene Vergadering van de VN kunnen plaatsnemen, maar wanneer het op stemmen aankomt, we als een gestraft kind niet mee mogen doen c.q. stemmen. Sinds de staatkundige onafhankelijkheid van ons land in 1975, is het nimmer voorgekomen dat we niet in staat waren de contributie aan de VN te voldoen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat men ons steeds meer in de categorie van failed states gaat plaatsen en we door ons gedrag opvallen als zeer armlastig en hulpbehoevend, waardoor het voor buitenlandse investeerders helemaal niet meer interessant is ons ook maar een waardiger blik te gunnen, maar dat krijg je als je 7 jaar lang financieel wanbeheer voert. En dan ook nog te bedenken dat we een minister op Financiën hebben die ons steeds maar rooskleurige voorspellingen doet, terwijl we niet eens in staat zijn de VN-contributie, die verreweg de meeste landen op deze aarde wel jaarlijks betalen, te voldoen. Wat heeft onze superminister te vertellen over de vermelding op de website van Bloomberg Markets dat we niet meer zijn dan een ‘’junk-rated country’’. Een land dat op economisch en financieel gebied zover is teruggevallen, dat investeerders worden aangeraden voorlopig niet hierheen te komen. Niemand moet ons komen vertellen dat we blij moeten zijn met een voorspelling van de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) dat we dit jaar een groei van 1,2 procent kunnen noteren. Onze achteruitgang in de afgelopen 7 jaar, bedraagt veel meer procenten dan die 1,2 procent waar de CDB het over heeft, dus we hebben te maken met een enorme inhaalslag waar dit volk voorlopig niets beters van hoeft te verwachten. Het is dan ook daarom, dat men bij onze financiële autoriteiten wacht op het moment dat Moody’s en Standard & Poor’s met hun nieuwe oordeel over onze kredietwaardigheid voor de dag komt. Praatjes van deze regering hebben tot op dit moment zeker geen gaatjes weten te vullen.