KLEINE POLITIEKE PARTIJEN

Gezien de voorbereidingen voor de komende verkiezingen reeds van start zijn gegaan, is het goed dat vooral de kleine politieke partijen hun strategie duidelijk maken, want vaak zien we dat ze bij de verkiezingen nauwelijks tot geen zetels halen. Dit is ook het geval bij nieuwe politieke partijen, voor de verkiezingen worden tal van nieuwe partijen opgemerkt. Zonder een goede visie te hebben, stappen zij de verkiezingen in met alle teleurstellingen van dien. Deze politieke partijen moeten voor de verkiezingen een onderzoek laten verrichten, om te weten hoe sterk zij staan. Als blijkt dat zij niet sterk genoeg staan, dan is het zinloos dat zij deelnemen aan de verkiezingen. Het beste wat zij kunnen doen, is hun visie beter verkondigen aan de samenleving en zich voorbereiden op de verkiezingen die daarna zullen komen. De realiteit wijst echter uit, dat dit niet tot nauwelijks gebeurt. Politieke partijen zijn uiteindelijk erop uit om op de een of andere manier ook betrokken te worden bij de regering of tenminste zitting te hebben in De Nationale Assemblee. Volgens van Hardeo Ramadhin zou het goed zijn als partijen die tegen beter weten in toch deelnemen aan de verkiezingen, de kosten van de verkiezingen helpen betalen. De deelname van deze partijen aan de verkiezingen, is gewoon tijd- en energieverlies. Deze kleine partijen zeggen allemaal dat zij anders zijn dan hun voorgangers, echter merkt de doorsnee burger daar niets van. Politiek wordt vaak gezien als iets waarmee men zichzelf kan verrijken en zijn eigenbelangen kan behartigen. Politieke partijen verkondigen allemaal mooie plannen en zeggen wat er allemaal slecht gaat in het land en wat drastisch veranderd moet worden, echter geven ze niet altijd concreet aan hoe zij die verandering teweeg zullen brengen. En om dat laatste gaat het nu juist: hoe breng je de verandering tot stand? Wat dat betreft, tasten we bij veel partijen in het duister.