BESTE KAMERAAD?

De politie is onze beste kameraad, dat is wat wij van kleins af hebben geleerd. Als kind zouden we deze vraag ook volmondig met ‘Ja’ beantwoorden. Tegenwoordig twijfelen wij om de politie nog onze beste kameraad te noemen. Politieagenten hanteren soms overdreven veel fysiek geweld als ze in conflict raken met burgers. Er zijn burgers die hierover hun beklag doen bij de politie, terwijl anderen naar de media stappen, omdat zij zich bedreigd voelen en geen hulp denken te vinden bij de politie. Hoewel het beste adres voor het doen van beklag tegen deze agenten, de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ), kiezen burgers niet altijd hiervoor. Jammer  is dat agenten niet altijd het goede voorbeeld geven. Een recent geval is dat van M. A., secretaris van de Politiebond, die tevens ook lid is van een voetbalvereniging. Deze agent werd veroordeeld door het Tuchtcollege van de Surinaamse Voetbalbond. Nadat hij de uitspraak had aangehoord, heeft hij kort voor het verlaten van de zaal gezegd, dat hij de scheidsrechter zal klappen en ervoor zal zorgen dat die geen letsels oploopt, waardoor hij niet opgesloten zal worden. Het is betreurenswaardig dat politieagenten zich zo misdragen. Zij moeten een voorbeeld zijn voor de samenleving onder alle omstandigheden, zowel binnen als buiten het korps. Agenten moeten zich correct gedragen en hun emoties kunnen beheersen. Het Korps Politie Suriname zou hard moeten optreden tegen agenten die zich misdragen, waarbij schorsing of ontslag niet moet worden uitgesloten.