KPS loopt achterstand rijbewijzen in

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname, is hard bezig de achterstand van de rijbewijzen weg te werken. Zoals een maand eerder was aangegeven, waren er 2000 opgemaakte kartonnen (zogenoemde linnen-) rijbewijzen door de belanghebbende niet opgehaald. Na het politiebericht werden er ongeveer 250 rijbewijzen door de belanghebbenden opgehaald. De afdeling rijbewijzen begint 1 maart 2018 met een efficiëntere dienstverlening.

Het betreft in deze rijbewijzen van personen die geslaagd zijn en personen die een duplicaat rijbewijs hebben aangevraagd vanwege verlies of die hun rijbewijs om een andere reden zijn kwijtgeraakt. Om de achterstand in te lopen en weg te werken, zijn de werktijden bij de afdeling Rijbewijzen aangepast. Het publiek mag van maandag tot en met donderdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur bij de balie terecht voor het afhalen van het rijbewijs. Op de vrijdag kan dat tot 13.30 uur. Op de zaterdag en zondag wordt het personeel extra ingezet om de aanvragen administratief te verwerken, zodat binnen afzienbare tijd de achterstand ingelopen is en tot het verleden zal behoren. Op deze twee dagen is er geen dienstverlening naar het publiek toe.

De afdeling Rijbewijzen begint 1 maart 2018 met een pilotproject. De doelstelling hiervan is te komen tot een efficiëntere dienstverlening. Een persoon die geslaagd is voor het rijbewijs, zal na 10 werkdagen over het rijbewijs beschikken. Bij een rijbewijs dat vervalt, zal de houder een kalendermaand voor de vervaldatum de aanvraag om verlenging moeten indienen. Op de dag dat het rijbewijs vervalt haalt de houder het verlengde rijbewijs bij de balie af.

Sommige personen wiens rijbewijs ingevorderd is, denken de politie te kunnen misleiden door aan te geven dat het rijbewijs gestolen of verloren is. Zij dienen dan een aanvraag voor een duplicaat in. De wachttijd van een kwijtgeraakt rijbewijs is ongeveer twee maanden, omdat er een onderzoek wordt ingesteld om te weten als het rijbewijs in kwestie ingevorderd is en ter afdoening naar de procureur-generaal is opgestuurd.

Houders van rijbewijzen wordt gevraagd heel erg zorgvuldig om te gaan met hun rijbewijs. Het is een kostbaar stuk. Sommige mensen gaan erg onzorgvuldig om met het rijbewijs. Er zijn velen die hun beroep met het rijbewijs uitoefenen. Het voornemen bestaat om de leges voor een duplicaat rijbewijs te verhogen naar een veel hoger bedrag dan tot nog toe betaald wordt. Zie het voorbeeld van het Surinaams paspoort waar de leges verhoogd zijn. Het Korps Politie Suriname gaat dit voorstellen aan de procureur-generaal die uiteindelijk een beslissing daaromtrent zal nemen, aldus de inspecteur van politie 1e klasse Lloyd K. Tolud, namens de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname.