BEGROTINGSBEHANDELING?

Wanneer wordt de begroting voor 2018 aangenomen? We gaan reeds de tweede week van februari in, maar we weten bijvoorbeeld nog steeds niet hoeveel procent de economie is ‘gegroeid’. Hoefdraad gaf vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling voor 2018 aan, dat de inkomsten van de staat met SRD 400 miljoen zouden toenemen. Ongeveer 186 miljoen Surinaamse dollar zou er binnenkomen door de aanpassing van de prijzen voor grondhuur. RGB zou een bijdrage leveren van 100 miljoen Surinaamse dollar door de verkoop van onroerend goed, en het ministerie van Financiën zou 114 miljoen Surinaamse dollar opbrengen door de verkoop van zijn aandelen in De Surinaamsche Bank, Self Reliance en Torarica. Twee van deze bedrijven zijn tot nog toe, ondanks de crisis van de afgelopen paar jaar, winstgevend geweest. Dit is de zoveelste poging van deze regering om meer geld bij elkaar te sprokkelen. De regering wil overgaan tot de verkoop van haar aandelen in goede winstgevende ondernemingen, daarnaast wil zij ook bepaalde overheidsgebouwen van de hand doen en ook ambassadeurs terugroepen. Zijn dit wel de juiste stappen om haar financiële problemen op te lossen? Of moeten we dit weer zien als de zoveelste hersenspinsels van Hoefdraad? De regering bewijst steeds weer dat zij kundige lieden ontbeert binnen de coalitie. De regering mag rekenen op 126 miljoen dollar van Staatsolie. Maar als je dat bedrag naast haar uitgaven plaatst, dan vormt het een druppel op een hete plaat. Er zijn thans zeer onvoldoende liquide middelen om op de korte en middellange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Die vormen hoofdzakelijk de salarisbetalingen van ambtenaren. Straks heeft de overheid géén activa meer en andere vermogensrechten. Wat zal er dan gebeuren? Is Hoefdraad dan vanwege zijn ‘kundigheid’ nog steeds minister van Financiën? Hij zegt ook dat alle verkooptransacties transparant zullen zijn, maar daar hechten slechts weinigen geloof aan. Transparantie houdt openheid van handelen in, vooral wanneer het gaat om staatsmiddelen, dit door inzage te geven in het handelen van de regering en niet door continue met fromu’s en onwaarheden te komen. Voor het jaar 2017 heeft de regering Bouterse al miljoenen geleend om haar tekorten te dekken. Dit noemt men pas roekeloos beleid dat nergens toe leidt! En dan praten wij niet alleen over het verkwistend beleid, maar ook over de sociaal-maatschappelijk alsmaar verslechterende situatie van Suriname en de duistere toekomst die wij thans tegemoet gaan. We willen geen Venezolaanse toestanden hier hebben. Misschien begrijpen mensen nu waarom er toch nog werd geprotesteerd op Onafhankelijkheidsdag. In elke sector gaat het steeds slechter en is het evident dat de regering de grootste schuldenaar is.