Maandelijkse informele bijeenkomst DA’91 moet groei partij bevorderen

De politieke partij DA’91 is vanaf vorig jaar juli wederom van start gegaan met haar maandelijkse informele bijeenkomt, die bekend stond als ‘politiek café’. De partij heeft de naam nu gewijzigd in ‘fun get together’. De voorzitter van DA’91, Angelic Del Castilho, zegt dat de aard van deze bijeenkomsten zeer divers is. Ze haalt aan dat het de bedoeling is dat er nieuwe mensen komen, die kunnen informeel kennis maken met het bestuur van de partij. Dit lijkt volgens haar goed te werken, gezien niet een ieder direct op een vergadering van de partij wil komen, kan men tijdens deze bijeenkomsten gewoon bijwonen, zonder dat partijleden een bepaalde verwachting van ze hebben. Hierna maken veel van de mensen volgens Del Castilho de keus of zij verder willen gaan met de partij. Deze bijeenkomsten, die op elke eerste vrijdag van de maand worden georganiseerd, dragen volgens Del Castilho bij aan de groei van de partij, maar ook ontdekt het bestuur mensen die goede ideeën hebben en die een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de partij en de ontwikkeling van de maatschappij.

Gisteravond is de editie van februari gehouden in het DA’91 centrum aan de Gladiolen-straat te Zorg & Hoop. Gisteren was niet de eerste vrijdag van de maand, maar Del Castilho wijst erop dat er een uitzondering is gemaakt, gezien de partij de vorige week nog bezig was met hoorzittingen.

Daar kon de partij echt niet van afzien, om-dat het bestuur alle regionale organen ondersteunt. Ook wil de voorzitter van DA’91 er zorg voor dragen dat bij de ‘fun get together’ bijeenkomsten de leiding van de partij goed vertegenwoordigd is, dit om de beschikbaarheid van de bestuursleden te garanderen voor de mensen die komen en met het bestuur willen spreken.

Deze bijeenkomsten moeten volgens de voorzitter van DA’91 de discussies onderling stimuleren. Ze vindt dat er al te vaak op sociale media wordt gediscussieerd over bepaalde zaken, dat moet volgens haar ook ‘face to face’ kunnen. Op deze avonden wordt er volgens Del Castilho ook gesproken over de actualiteit van de maand, daarnaast worden er nieuwe ideeën besproken.

Op de ‘fun get together’ bijeenkomsten komen er volgens Del Castilho ook vakbondsleiders en leden van andere partijen. Op deze bijeenkomsten wordt er ook advies gegeven en ze haalt aan dat een ieder die is geweest, met een goed gevoel naar huis gaat.

“Bezoekers die zo een bijeenkomst van DA’91 bezoeken, kiezen er vaker voor om ook andere activiteiten van de partij te ondersteunen”, zegt Del Castilho. Ze haalt aan dat er op een prettige manier zo breed mogelijk gezocht worden naar oplossingen en antwoorden voor maatschappelijk problemen, om Suriname weer tot een prettig land te maken. De voorzitter van DA’91 zegt dat alle ‘fun get together’ bijeenkomsten tot nog toe een succes zijn geweest.

door Richelle Mac-Nack