SOC start technical meetings

Het Surinaams Olympisch Comite (SOC) is vanaf donderdag 8 februari gestart met technical meetings onder haar lidbonden.

Deze meetings waren reeds aangekondigd bij de kennismakingsbezoeken vorig jaar met de lidbonden en bij de Opo Yari bijeenkomst in januari. In eerste instantie was de planning om een congres te houden waarbij allle bonden zouden participeren, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om de bonden een voor een te ontvangen. Het is de bedoeling dat alle bij het SOC aangesloten sportbonden, het comité informeren over hun organisatie, jaarplanning en begroting. Het SOC is financieel niet zelf genererend en is derhalve afhankelijk van haar planning en begrotingen die ingediend  worden bij de overkoepelende organen zoals Panam Sports en  Olympic Solidarity. Om te komen tot een goed inzicht en doelmatige planning is informatie nodig van de planning en begrotingen van de lidbonden. Alle bonden worden in de gelegenheid gesteld een powerpointpresentatie te houden voor het bestuur van het SOC.

Uiteindelijk zullen deze presentaties resulteren in afspraken en toezeggingen die het SOC met deze leden zal  afstemmen.

Het SOC zal een  jaarplan met bijbehorende begrotingen indienen,  waarna de verkregen fondsen naar rede van billijkheid en functionaliteit ter beschikking gesteld zullen worden aan de leden.

Van de 17 lidbonden hebben 15 zich aangemeld voor hun bijdrage. Deze meetings zijn uitgezet over 6 dagen in het SOC Olympic House, waarbij iedere organisatie een uur heeft om zijn zaak te presenteren. De Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) en de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) waren op donderdag 8 februari als eerst aan de beurt.

De vertegenwoordigers van beide organisaties gaven een goede uiteenzetting van hun organisatie en gaven ook tegelijkertijd aan de uitdagingen waarmee zij te kampen hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden en de ambitieuze plannen. In de presentaties werd ook duidelijk aangegeven waar de bonden de inzet en of ondersteuning van het SOC nodig zullen hebben. De eerste technical meetings zijn goed verlopen en het bestuur van het SOC verwacht dat de overige gesprekken ook vlot zullen verlopen.

Middels deze stap wenst het SOC zo de goede richting te kiezen ter ontwikkeling en ondersteuning van de olympische sporten in Suriname en verwacht dat met gezamenlijke inspanningen van de lidbonden het einddoel van topprestaties op internationaal niveau wordt bereikt.