Curtis Hofwijks; ‘Corruptie is de norm geworden’

“Tegenwoordig word je anders gezien, als je niet corrupt bent. Wanneer je weigert deel te namen aan corruptie, dan word je gek verklaard. Dus het is gebleken dat in onze samenleving corruptie de norm is geworden. Het moment dat je niet mee doet, ben je niet normaal; zo wordt het gezien”, aldus Curtis Hofwijks, activist, over de wijze waarop corruptie de belevingswereld van de samenleving heeft veranderd. Dit haalde hij afgelopen dinsdag aan bij de maandelijkse bijeenkomst van de Kenniskring in het Lalla Rookh gebouw. Volgens hem lijkt het steeds meer erop dat we in Suriname niets beters van elkaar verwachten, dan corrupt te zijn.

Ook haalt hij aan dat politiek in een hele andere context wordt geplaatst. Zowel in Suriname als in het buitenland wordt politiek volgens hem in een populaire context geplaatst. Hij is van mening dat er geen sprake meer is van inhoudelijk debat. De activist zegt dat het nu in de politiek alleen gaat om de persoon op de voorgrond, niet om het land tot ontwikkeling te brengen. Hij benadrukt dat iemand die geen geld heeft, meer moeite zal hebben om mensen te overtuigen van zijn visie over de ontwikkeling van het land.

Er moet naar zeggen van hem niet alleen op basis daarvan een mentaliteitsverandering komen. We moeten volgens hem er vooral op toezien dat anderen gecorrigeerd worden wanneer zij verkeerd bezig zijn. Hij haalt aan, dat er nu een bepaalde mentaliteit is ontstaan in de politiek dat wanneer iemand binnen een partij iets verkeerd doet, partijleden liever zwijgen dan iets te zeggen over het gebeuren of de persoon op zijn/haar fout te wijzen. Dit maakt volgens hem dat het vertrouwen in de politiek in de afgelopen periode is afgenomen en de corruptie normaal voortgang vindt. Hofwijks wijst erop dat de groep niet-stemmers steeds groter wordt, dit moet een duidelijk signaal zijn voor alle politieke partijen.

De activist, die nu ook deel uit maakt van een nieuwe politieke beweging, waarvan de naam nog onbekend is, zegt dat zaken die mis lopen, veranderd kunnen worden wanneer de samenleving meer betrokken wordt bij de ontwikkeling van het land. Hij zegt dat een kleine groep politici dat niet alleen kan bepalen. “De betrokkenheid van de burgers moet vergroot worden in participatie in besluitvorming. De rol van stemmers zal in de toekomst van groot belang zijn, het is aan die groep gelegen om hun stem te laten horen”, aldus Hofwijks.

-door Richelle Mac-Nack-