Abop: Suriname heeft potentie rijk en welvarend te worden

De situatie in ons land is zeer slecht, maar nog niet uitzichtloos. Het wetenschappelijk bureau van de Abop weet dat Suriname nog steeds de potentie heeft om een rijk en zeer welvarende natie te worden. Maar ontwikkeling eist verandering, en verandering eist durf. A ten doro fu par a Boto. Op zondag 11 februari viert Abop haar 28ste verjaardag, in het Ronnie Brunswijk stadion te Moengo. De partij blikt terug en geeft haar visie over de huidige situatie in Suriname

Abop is in het jaar 1990 opgericht en gedenkt op zondag aanstaande haar 28-jarig bestaan. Abop deed voor het eerst mee aan de verkiezingen van 1991, maar behaalde toen geen enkele zetel.

De Politieke Partij voor Ontwikkeling en Bevrijding moest veertien jaar wachten voordat zij regeerverantwoordelijkheid kreeg. Dat gebeurde met 1 zetel en tijdens de regeerperiode Venetiaan (2005-2010). Bij de verkiezingen van 2010 was de Abop goed voor 3 zetels en ging de Abop een samenwerking aan met de NDP (2010 -2015).

Door de groei die de Abop in deze periode (2005 tot 2015) meemaakte, kon in 2015 voor het eerst landelijk aan de verkiezingen worden meegedaan. Behalve dat wij in elk district meededen, hebben wij in elk ressort van Suriname kandidaten van alle verschillende bevolkingsgroepen op onze kandidatenlijsten geplaatst. De Abop is in een periode van 15 jaar gegroeid van een partij van enkele honderden stemmen tot de op twee na grootste politieke partij van Suriname.

Suriname anno 2018

Elke Surinamer is meer dan 50 procent armer vergeleken met twee jaar geleden en elke sector van het land is in wanorde. Suriname presteert behoorlijk slecht op de internationale ranglijst voor makkelijk ondernemen (Doing Business), wij staan namelijk twee plaatsen voor op Irak. Dit betekent, dat ondernemen in Suriname even ingewikkeld is als ondernemen in een land waar een burgeroorlog heerst en waar regelmatig explosies plaatsvinden. Onze wetenschappers verwachten dat de situatie voorlopig niet zal verbeteren, omdat zij niet denken dat het huidige beleid zal veranderen.

Ontwikkelingsfilosofie en ondernemerschap

Ondernemen in Suriname is vergelijkbaar met ondernemen in Irak, omdat de politieke partijen sinds 1975 dezelfde falende ontwikkelingsfilosofie uitvoeren. Beleid is te veel gefocust op wat de overheid kan doen en te weinig op het empoweren van de Surinaamse ondernemer. De overheid moet een goed ondernemersklimaat scheppen en de particuliere sector in staat stellen te investeren en zich te ontplooien. De vele belastingverhogende maatregelen waar wij nu mee geconfronteerd worden, zijn een expressie van die oude gefaalde ontwikkelingsfilosofie. De governement take op brandstof is een prachtig voorbeeld hiervan; een maatregel die vernietigend is voor alle dienst -en productiebedrijven in ons land, maar die de overheidskas spekt.

Door deze achterhaalde ontwikkelingsfilosofie, zien wij dat Suriname een markt van oneerlijke concurrentie geworden is, waar wij het moeten doen met onredelijke leningen van 17 -22 procent, terwijl buitenlanders met zachte leningen van 2- of 3 procent in dezelfde markt mogen investeren. In plaats dat de overheid taken naar zich toetrekt en zelf investeert, moet de regering kapitaal tegen zachte leningen beschikbaar stellen in een ondernemersfonds, dat door een onafhankelijk instituut beheerd wordt. Importheffingen moeten Surinaamse producten helpen beschermen en Surinaamse productie moet door belastingvrijstellingen en subsidies worden aangemoedigd.

Staatsschuld en verandering

De bruto buitenlandse schuld is in een paar jaar tijd gestegen van 600 miljoen USD naar 1.500 miljoen USD en de bruto binnenlandse schuld is gestegen van SRD 1 naar SRD 4 miljard. In totaal heeft Suriname een schuld van SRD 11 miljard. Om deze schulden het hoofd te bieden, zullen toekomstige regeringsleiders een fiscaal prudent beleid moeten voeren. Het uitvoeren van een financieel verantwoord beleid, is moeilijk als het systeem dat het beleid uit moet voeren corrupt is, dit is als dweilen met de kraan open. De oorzaak van de corruptie is het inadequate overheidssysteem, dat zulke onregelmatigheden toelaat. De oplossing hiervoor is dat het overheidssysteem vervangen moet worden. Dit wil de Abop doen door één software systeem voor de hele overheid te implementeren, software die alle overheidsdiensten, taken, doelen, uitgaven en inkomsten reguleert, maar vooral transparant maakt voor de burger. Transparantie van overheidsprocessen, taken en doelstellingen creëert efficiency, en transparantie van overheidsuitgaven en handelingen, stopt corruptie en onnodige uitgaven. Het huidige overheidssysteem moet vervangen worden door een softwaresysteem dat internationale ‘best practices’ met zich meebrengt en de nodige checks and balances bij het overheidsapparaat introduceert, waardoor corruptieve handelingen nagenoeg onmogelijk gemaakt worden.