Politie treedt op tegen kinderarbeid

Op Facebook circuleert een filmpje waarop te zien is hoe agenten een paar kinderen tussen de zeven en negen jaar die knippa’s aan het verkopen zijn, aanspreken nabij het verkeerslicht op de hoek van de Lachmonstraat en Coesewijnestraat. In het filmpje is te zien dat de kinderen dit niet op prijs stellen. De ouders die ter plekke waren, gingen tekeer tegen de agenten en weigerden om de instructies van de politie op te volgen. Het is in Suriname geen nieuws dat ouders hun kinderen inzetten om onder andere vruchten op straat te verkopen ongeacht het tijdstip, terwijl zij verderop, zittend in de schaduw toekijken. Al jarenlang werken organisaties aan de bestrijding van kinderarbeid. In Suriname rekent het Bureau Rechten van het Kind elke vorm van arbeid, waarbij de maatschappelijke, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind wordt geschaad, tot kinderarbeid.

De West heeft contact opgenomen met de betrokken instanties over dit geval, maar heeft geen informatie hieromtrent kunnen vergaren. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is gisteren begonnen met een tweedaagse workshop in het Lalla Rookh gebouw met als doel om inhoudelijk in te gaan op de opzet, taakstelling en werking van het ‘Integraal Kinderbescherming Netwerk’ (IKBeN), dit in samenwerking met Unicef.

SoZaVo-minister Cristien Polak gaf bij de opening van de workshop aan dat slagvaardigheid, inzet en de wijze van optreden van het netwerk zal afhangen van de prioriteiten die IKBeN stelt. Volgens het ministerie zal de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld ook van belang zijn voor het welslagen van het kinderbeschermingsnetwerk. Tijdens de workshop kwamen er ook discussies op gang, waarbij actoren die zich reeds bezighouden met kinderarbeid, hebben aangegeven, dat zij meer willen doen om het netwerk te laten slagen in het belang van het kind. Tijdens de ‘High Level Conference on Child Protection’ die in november 2016 georganiseerd werd, had de regering benadrukt dat alle betrokken ministeries en actoren zich moeten bundelen in dit netwerk.

door Kimberley Fräser