Waidoe over overheidsapparaat;

‘Politiek heeft dit gecreëerd en politiek zal het moeten oplossen’

Het probleem met het te grote overheidsapparaat, is complex en ingewikkeld. Dit zegt PL-assembleelid William Waidoe in gesprek met De West. Volgens hem komt dit omdat we in Suriname een ‘tjey poti’ mentaliteit hebben, men is niet zakelijk als het aankomt op maatregelen die nodig zijn om het land tot ontwikkeling te brengen. Het is volgens hem de politiek, die ervoor gezorgd heeft dat het overheidsapparaat zo groot is geworden, dus de politiek zal er zorg voor moeten dragen een oplossing hierin te brengen.

Waidoe zegt dat er eerder niet gewerkt werd aan het saneren van het overheidsapparaat, maar dit moet nu wel gaan gebeuren, gezien wij in een crisis zitten. Het idee van de regering, dat de private sector de ambtenaren moet kunnen opvangen, zal volgens Waidoe niet werken, omdat de private sector geen opvangkracht heeft hiervoor.

De parlementariër zegt dat er een regeling getroffen moet worden waarbij alles in kaart gebracht wordt. Het huidige overheidsapparaat is volgens hem niet efficiënt en kan niet effectief diensten leveren aan de samenleving. Waidoe wijst erop, dat de minister van Financiën voor 15 januari 2018, een lijst zou opsturen naar De Nationale Assemblee (DNA) waarin aangegeven zou worden wie de spookambtenaren zijn en de ambtenaren met dubbele functies. De parlementariër benadrukt dat de DNA de lijst tot nog toe niet heeft ontvangen.

Als oplossingsmodel stelt Waidoe voor dat de overheid met name vooral een regeling treft met het lager kader om binnen twee jaar op zoek te gaan naar een andere baan. Volgens hem kan de regering dan kiezen uit twee opties, namelijk; dat de mensen die na een periode van twee jaar afgevloeid zullen worden, in één keer hun salaris ontvangen, om zo een eigen bedrijf op te starten. De andere mogelijkheid is dat de mensen die over twee jaar afgevloeid worden, elke maand normaal hun salaris met secundaire voorwaarden ontvangen, maar dan wel in de tussentijd een andere baan moeten zoeken. Hierbij moet er volgens hem ook een controlemechanisme ingesteld worden, waarin hoger kader de controlewerkzaamheden in orde moet brengen. Hij benadrukt dat wanneer er gesproken wordt over het saneren van het overheidsapparaat, het er niet omgaat mensen brodeloos te maken.

Waidoe zegt dat de afvloeiing zeker moet komen, maar die zal volgens hem veel werk vereisen. Maar hij zegt dat dit liever nu gedaan wordt, zodat er gewerkt kan worden aan een verzekerde toekomst voor de komende generaties. Hij wijst erop dat een ieder die een baan bij de overheid zoekt om ‘zeven even’ te werken, een bijdrage levert aan een onzekere toekomst voor zijn kinderen. Het geld dat maandelijks wordt uitbetaald aan spookambtenaren en dubbele functies, zou volgens hem beter geïnvesteerd kunnen worden in het onderwijs en de gezondheidszorg.

Hij meent dat er gewerkt moet worden naar een win-winsituatie. Afhankelijk van de economie van het land, moet er gekeken worden of de overheid de zekerheid kan bieden om twee jaar lang door te betalen of een soortgelijke maatregel over een periode van één jaar in werking moet stellen. Waidoe benadrukt dat de sanering van het overheidsapparaat noodzakelijk is en daarboven moet het controlemechanisme goed zijn, zodat zaken in goede banen geleid kunnen worden.

door Richelle Mac-Nack