EXIT

Celsius Waterberg is het afgelopen weekend bij bestuursverkiezingen van de politieke partij BEP, eigenlijk als voorzitter uit het politieke lichaam gekegeld. Tegenkandidaat voor het voorzitterschap, Ronny Asabina, kreeg 124 stemmen en Waterberg slechts 71 van de BEP-kernen. Een ongekende afgang voor Waterberg en een significante overwinning voor de oud-parlementariƫr en huidig lid van de staatsraad, Asabina. Na de uitslag heeft Waterberg zich zeer onsportief en als een zeer slecht verliezer opgesteld. Hij verklaarde later tegenover een deel van de media, Asabina niet als voorzitter te zullen ondersteunen, omdat deze deel heeft uitgemaakt van het complot dat tegen hem en het oud-bestuur is gesmeed. Waterberg komt zeer verbolgen over en laat duidelijk zien zich insubordinerend tegenover het nieuwe bestuur van de BEP te zullen opstellen. Hoe Asabina als voorzitter het beleid dat de BEP voorstaat binnen met name de assemblee, gestalte zal kunnen geven met een gefrustreerde dwarsligger als Waterberg en misschien ook wel Zeeman, is nu een raadsel. De beide heren komen met de houding van Waterberg naar onze mening thans lijnrecht tegenover elkaar te staan. Tweespalt in de BEP zal zeker funest werken voor de vooruitgang van de partij richting verkiezingen in 2020. Waterberg op zijn beurt, heeft momenteel slechts de assembleetroef in handen en kan zich ondermijnend tegenover de partij opstellen met als voorbeeld Sapoen en Chitan. Dat Waterberg goed in de gaten heeft, dat hij binnen de BEP niet langer gelust is, valt op te maken uit zijn opmerking, dat hij zich niet meer veilig voelt in het partijcentrum van de politieke partij waar hij tot voor kort nog voorzitter was. Er zouden volgens hem zelfs wisimangs zich in de partij voordoen, die hem niet goed gezind zijn. Dat Waterberg thans de vuile was van de partij buiten hangt, typeert zijn onsportiviteit en politieke onvolwassenheid. Dat het zover heeft kunnen komen, heeft naar de mening van velen, ook te maken met het feit dat Waterberg zich te loyaal heeft opgesteld tegenover de NDP, waardoor men vaak de indruk kreeg, dat hij het BEP belang en dat van de achterban inferieur stelde ten opzichte van de belangen van de NDP. De achterban kreeg namelijk steeds meer de indruk, dat het bestuur Waterberg zeer onvoldoende deed voor de belangen van de mensen in het binnenland en de NDP maar onverdroten bleef ondersteunen. Recentelijk nog, verklaarde Waterberg dat als men de NDP kritiseert, men ook automatisch de BEP op de korrel neemt. Die opmerking wekte de indruk bij de achterban, dat de BEP gewoon een verlengstuk van de NDP aan het worden was en dat Waterberg daar misschien zelfs aan meewerkte en juist daar heeft men het afgelopen weekend een stokje voor gestoken. De nieuwe voorzitter van de BEP, heeft alvast te kennen gegeven dat de partij in de coalitie blijft en dat zal vermoedelijk alles te maken hebben met het buiten houden van ABOP, een Marron partij die Bouterse volgens assembleelid Belfort allang naar binnen wenste te hengelen, maar waar afwijzend op gereageerd is. Die afwijzing hoeft natuurlijk niet aan te houden, als de BEP op zijspoor wordt gezet door de NDP, zoals tijdens Bouterse I al gebeurd is. Dat er momenteel een aanmerkelijke splitsing in de partij kan ontstaan door de verbolgen en rancuneuze houding van Waterberg, moet niet uit het oog verloren worden. Waterberg heeft minstens 2 zetels in de hand en kan daarmede de BEP gaan chanteren. Asabina moet thans trachten de BEP-zetels te behouden, om dan toch nog wat te kunnen realiseren voor de achterban die overwegend in het binnenland woont. De NDP als sluwe politieke organisatie zal nu reeds aan het brainstormen zijn hoe Waterberg en Zeeman aan haar zijde te houden. In de komende tijd zal blijken of de BEP-fractie in DNA nog de instructies van het hoofdbestuur zal opvolgen, of dat er sprake zal zijn van directe ondermijning. Het zal niemand verbazen als Waterberg en Zeeman een aparte fractie in DNA gaan vormen. De politieke toekomst van Waterberg ziet er, gezien de huidige politieke verwikkelingen, zeker niet rooskleurig uit. De NDP zal namelijk niet geneigd zijn hem bij de komende verkiezingen in 2020 te accommoderen, daarvoor is zijn ster al te ver verbleekt.