DE KRINGEN WORDEN GESLOTEN

Het duurt nog zeker twee jaar alvorens we algemene verkiezingen in dit land zullen hebben en de kiezer zal bepalen wie voor de volgende 5 jaar dit land mag besturen. Dat er meerdere partijen en combinaties aan de volksraadpleging zullen deelnemen, is te verwachten. Dat er ook nieuwe kleinere partijen zich zullen aandienen, kan nu reeds voorspeld worden. Wat ons wel opvalt, is dat mensen die ervan uitgaan dat ze aanhang hebben, thans voeling houden bij andere politieke entiteiten.  Dit kan komen door toegenomen ontevredenheid over het reilen en zeilen binnen de eigen politieke organisatie of puur uit eigen voordeel , want een goede en verkiesbare plaats op de kiezerslijst van een grote politieke partij biedt perspectief in de toekomst en zeker bij de komende verkiezingen. Zo hebben we opgemerkt dat lieden zich aandienen voor gesprekken bij een politieke partij die thans als kool groeit en zo is ook opgemerkt, dat er vanuit de coalitie stappen worden ondernomen om deze snel en sterk groeiende politieke partij te ondermijnen.  Zelfs religieuze organisaties  worden geïnfiltreerd om de voormelde verder groeiende partij te kunnen ondermijnen. Die eerste poging is naar wij vernemen, op niets uitgelopen. Allerlei doti’s  zullen in de komende maanden worden uitgehaald om politiek voordeel te kunnen resulteren. En natuurlijk zijn er de politieke opportunisten die aansluiting zoeken bij een sterke politieke organisatie om na de verkiezingen ook groter voordeel te behalen.  Overloop  en verraad kennen we zo langzamerhand allang van mensen die Johan Adolf Pengel als ‘fyo fyo’ wensten te bestempelen.  De Surinaamse politiek kent daarom ook nu zoveel van deze politieke opportunisten die van de ene partij naar de andere zwenken. De kaarten zullen over niet al te lange termijn geschud zijn en dan zal het duidelijk zijn wie is ingelijfd.  De kringen worden dan gesloten en de politieke strijd kan echt aanvangen. Wat wij van Keerpunt wel hopen, is dat de Surinaamse kiezer dit keer wel massaal gaat stemmen om het kwaad dit keer goed en voorgoed de pas af te snijden. Doen we dat niet, dan is dit land gedoemd volledig ten onder te gaan.