VERDEDIGINGSTACTIEK

Volgens Irvin Kanhai, de advocaat van Desi Bouterse, de hoofdverdachte in het 8 decembermoordenproces, moeten Surinamers op hun knieën gaan en God dank zeggen dat de invasie van 1982 niet is gelukt. Want de vijftien slachtoffers van de decembermoorden waren volgens Kanhai daadwerkelijk betrokken bij couppogingen en voorbereidingen van een door Nederland geïnitieerde invasie. Deze uitspraken zijn gewoon weer de zoveelste verdedigingstactiek van de advocaat. De ex-President van Brazilië Lula, heeft in het verleden soortgelijke tactieken geprobeerd om zijn bedenkelijke handelingen op de achtergrond te plaatsen, maar had geen succes. Gelukkig zal dit niet lukken met onze begaafde rechters. De advocaat van de nabestaanden van 8 decemberslachtoffers, Hugo Essed, heeft direct gereageerd, door te stellen, dat de beschuldigingen van Kanhai gezien moeten worden als een politiek betoog. Kanhai betoogde ook, dat het een fout beeld betreft dat militairen zomaar een paar mensen hebben vermoord. Hiermee geeft de raadsman aan, dat de mensen niet zomaar, maar met een reden dus met voorbedachten rade zijn vermoord! Dus deze strafpleiter geeft eigenlijk toe: 1. militairen hebben de moorden gepleegd. 2. Er was een bevelhebber die opdrachten gaf. 3 het is de bevelhebber die de mensen heeft laten ophalen. 4. Waarvoor wie heeft de bevelhebber de mensen laten ophalen? Het was toch niet zomaar? Dus onze conclusie is, dat de hoofdverdachte schuldig blijft! Verder heeft Kanhai eigenlijk geen pleidooi gehouden, maar gewoon een verzinsel over een invasie verteld. Het leek allemaal meer op een complot theorie die je alleen in boeken leest. Het “verhaal” van Kanhai geeftaan, dat hij precies weet dat de hoofdverdachte nu nog maar weinig kans maakt. Zijn relaas sloeg nergens op! Dit “verhaal” lijkt veel op dat van die ene man, ja, die “ Dew”, die nog steeds blijft raaskallen dat zijn broer betrokken was bij coupplannen. Er zullen steeds mensen zijn die zich geroepen voelen om te liegen, maar de hoofdschuldige zwijgt zelf en heeft tot nu toe zich alleen trachten vrij te pleiten in een interview met Dew. Hoe geloofwaardig is dat? Hij stuurt steeds andere mensen om de kastanjes uit het vuur te halen en blijft zo op de achtergrond. Zo beweert Dew dat hij heeft gehoord van ‘mensen die erbij waren’ en dat verklaringen van de hoofdschuldige waar zijn. Come on! Hoe naïef ben je wel niet, als je verklaringen gelooft die buiten de rechtszaal zijn afgelegd? Die kunnen nooit betrouwbaar zijn. Hoever zullen de uitspraken van Dew gaan en waarde hebben, als zijn informatie slechts vanuit het kamp van de verdachten komt? Misschien moet Dew eerst antwoord geven op de vragen: ” op de vlucht doodgeschoten of was het een gewone executie of zijn ze toch vermoord” en dan pas antwoorden en verdedigingen formuleren! Wie dat gedaan zou hebben zijn al verschenen voor de rechters. Kanhai heeft gedurende zijn pleidooi ook flink uitgehaald naar Nederland en zijn rol bij de gebeurtenissen rond 8 december 1982. Nederland werd beschuldigt de Surinaamse samenleving 35 jaar lang te hebben gehersenspoeld. Maar voor de mensen die niet op de hoogte zijn, wil Keerpunt men erop wijzen, dat bepaalde archieven allang toegankelijk zijn. Wanneer je altijd in de slachtofferrol wil blijven, zoals Kanhai en z’n opdrachtgever, dan doe je bewust onnozel of ben je gewoon een volksmisleider. De hele wereld weet alles al, alleen de raadsman van Bouterse tracht nog een achterhaald verhaal te verkondigen. Anno 2017 leven we in een zeer modern informatietijdperk, deze mannen kunnen dus alleen zichzelf nog voor de gek houden.  Het niet overtuigende pleidooi van Kanhai zal daarom geen invloed hebben op de Krijgsraad. Bij hem ligt namelijk ander bewijsmateriaal.

Voor de geïnteresseerden is het raadzaam de volgende site te bekijken. Laat een ander licht schijnen op 25 februari 1980.

https://decorrespondent.nl/1317/een-geheim-dossier-over-suriname-is-gewoon-in-te-zien-in-een-archief-in-den-haag/112896003066-01df94ee