HARDRIJDERS

Er is minder criminaliteit volgens de politie statistieken, maar het aantal verkeerscriminelen is absoluut niet afgenomen. In 2010 werd er een dalende trend geregistreerd van het aantal verkeersdoden. Helaas kwam er in 2016 een einde aan deze trend. Sindsdien is het aantal verkeersdoden per jaar gestegen. Het jaar 2016 sloten we af met 74 verkeersdoden, het jaar 2017 eindigde met 85 verkeersdoden. In de eerste maand van 2018 heeft Suriname inmiddels 7 verkeersdoden genoteerd. Waaraan zal het liggen, dat het aantal roekeloze verkeersdeelnemers in de afgelopen paar jaar alleen maar is toegenomen? Keerpunt denkt, dat bepaalde Surinamers een attitudeprobleem hebben en dat zij heropgevoed moeten worden, als het hun rijgedrag betreft. Als er alleen maar wordt gekeken naar de incidenten, waarbij 5 motorfietsers zijn overleden, dan kan er in zeker 2 gevallen worden gesteld, dat die ongelukken zich hebben voorgedaan tijdens een rit van zo een motorclub. Heeft men toen te hard en roekeloos gereden? Wat men vaak vergeet is, dat groot Paramaribo een woonwijk is. De wegen in Suriname zijn niet berekend op de hoge snelheid die deze motorfietsen behalen. Daarnaast is de openbare weg niet om te racen, want om de 100 meter heb je een zijweg of kom je in een bewoond gebied. Snelheidsduivels houden geen rekening met het feit, dat er ineens een auto uit een zijstraat kan komen of dat er een hond de oversteek doet. Deze wegnozems geven maar gas en wanneer zij controle verliezen over het stuur, is de ramp niet te overzien. Er wordt, te weinig rekening gehouden met mede weggebruikers. In het buitenland wordt er bij rijlessen verkeersfatsoen bijgebracht. Velen verlenen niet graag voorrang en dat veroorzaakt vaak files op niet-voorrangswegen. Ook doen zich situaties voor waarbij bepaalde mensen voorrang afdwingen en op die manier aanrijding veroorzaken.

Een niet te onderschatten gevaar vormen de gebruikte banden waar weinig profiel op zit en tot slipgevaar kunnen leiden. Deze banden zijn afgekeurd in het buitenland en worden vervolgens hier wel geplaatst met alle gevolgen van dien. Deze banden zijn soms uitgedroogd en begeven het vaak terwijl er hard wordt gereden. Wanneer er dan wel daadwerkelijk ongelukken gebeuren, dan worden de veroorzakers nauwelijks gestraft wanneer er fatale gevolgen zijn. De veroorzaker van een aanrijding die blijvend letsel voor tegenpartij als gevolg heeft, moet op z’n minst een rijontzegging krijgen voor een paar jaar. Nu is het zo dat deze roekeloze rijders gewoon hun rijbewijs terugkrijgen na een paar weken. Als er hoge straffen komen voor deze roekeloze verkeersdeelnemers, zal men bewuster worden van de gevolgen voor dit rijgedrag.

Onze verkeersvoorlichting verdient ook verbetering, die is in de afgelopen jaren achteruit gegaan. Behalve dat verkeersprogramma’s tekort schieten, is de frequentie waarmee deze worden gepresenteerd te weinig.  De verkeersregels worden duidelijker, wanneer je theorie naast de rijlessen hebt gevolgd, de vraag is hoeveel heeft men naderhand onthouden! De mentaliteit van de verkeersdeelnemer is door de jaren heen veranderd c.q. verslechterd. Verkeersfatsoen is ver te zoeken en men neemt het niet nauw met de regels waaraan we ons allemaal dienen te houden. Een van de belangrijkste voorwaarden waar men zich aan dient te houden is het bezitten van een geldig en eerlijk verkregen rijbewijs voordat je kan deelnemen aan het verkeer. We weten allemaal dat aan die regel/plicht steeds minder waarde wordt gehecht. Er zijn genoeg aanwijzingen bekend dat mensen die geen woord Nederlands verstaan of spreken aan een Surinaams rijbewijs komen. Rara, hoe kan dat? Sprake van tyuku in valuta? Daarnaast komen er jaarlijks steeds meer voertuigen op de weg waarbij er nauwelijks rekening gehouden wordt met langzaam verkeer. Dit asociaal rijgedrag heeft vaak tot gevolg, dat fietsers/bromfietsers omver worden gereden.

 

Foto’s: George Cheng (Bombelman)