Staatsolie voorbereid op olievondst

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. maakt zich er sterk voor dat Suriname voorbereid zal zijn op een olievondst. De maatschappij is op 1 februari jongstleden gestart met de uitvoering van een Industrial Baseline Study (IBS). Dit is een van de concrete actiepunten. In oktober 2017 is tijdens de jaarvergadering van de New Petroleum Producers Discussion Group in Paramaribo, een seminar gewijd aan Suriname met als doel awareness te creëren onder belangrijke gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties voor het te ontwikkelen beleid ter voorbereiding op een olievondst.

Het doel van de studie is om vast te stellen in hoeverre het lokale bedrijfsleven in staat is om goederen en diensten te leveren voor de offshore olie-industrie.

De offshore olie-industrie in Suriname is nog in een vroege fase van ontwikkeling.

De recente grote olievondsten in buurland Guyana hebben het geloof versterkt dat de komende jaren ook in Suriname olie in zee zal worden gevonden waarmee een duurzame offshore olie-industrie kan worden ontwikkeld. Het Surinaamse bedrijfsleven wil graag deelnemen aan deze sector. Staatsolie acht het daarom belangrijk dat een IBS wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in het vermogen en de capaciteit van het lokale bedrijfsleven, daarbij zal tevens worden nagegaan in welke mate Surinaamse opleidings- en trainingsinstituten de benodigde scholing en vaardigheden kunnen leveren. Als onderdeel van deze studie wordt er een enquête uitgevoerd onder lokale ondernemingen. Staatsolie heeft de IBS geïnitieerd in samenspraak met de internationale bedrijven die momenteel exploratieactiviteiten ontplooien in het Surinaamse zeegebied. De internationale consultant DAI Global Inc. is aangetrokken om de studie uit te voeren. De afgelopen jaren heeft DAI vergelijkbare studies uitgevoerd in onder andere Guyana, Ghana, Tanzania, Guinee en Vietnam. De IBS wordt in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. De resultaten van de IBS moeten de Surinaamse regering, het lokale bedrijfsleven en technische en beroepsopleidingsorganisaties helpen beslissen waarop te focussen, willen zij optimaal de kansen benutten die de Surinaamse offshore olie-industrie zal bieden. Dit zal ertoe leiden dat bij een mogelijke olievondst duurzame economische groei en ontwikkeling tot stand kunnen komen.

Staatsolie maakt zich er sterk voor dat Suriname voorbereid zal zijn op een olievondst.