OBS kan voor nu tot 25 procent verhoging krijgen

De bus- en boothouders aangesloten bij de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), kunnen voorlopig afzien van de verhoging van 40 procent waar zij om gevraagd hadden. De regering is nu niet in staat daaraan te voldoen. De bus- en boothouders zijn belast met het schoolvervoer. De regering is voorlopig bereid een verhoging van 25 procent toe te kennen.

Tijdens een onderhoud met de minister van Openbare werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, medio januari werd er een overeenstemming bereikt voor een verhoging van 40 procent. De Raad van Ministers is akkoord gegaan hiermee, maar kan momenteel slechts 25 procent toekennen.

De bus- en boothouders zullen vandaag tijdens een bijeenkomst beslissen of zij akkoord gaan met het voorstel van de regering. De regering heeft voorgesteld de verhoging met terugwerkende kracht te betalen vanaf mei 2016. Het is nog niet bekend wanneer de regering een aanvang zal maken met het uitbetalen hiervan, er wordt wel aangegeven dat de reguliere betalingen vanaf eind februari voldaan kunnen worden.

Of de OBS-leden akkoord zullen gaan met het voorstel van de regering is niet duidelijk, voor nu zijn de meningen verdeeld. Bepaalde leden staan erop dat er een verhoging komt van 40 procent, omdat 25 procent niet voldoende zal zijn om de onkosten te dekken. Andere leden zeggen genoegen te nemen met 25 procent, zodat ze tenminste de zware tijden kunnen overleven.