Leeflang ontstemd over negatieve berichtgeving Esther Stichting

Murwin Leeflang, voorzitter van de bond bij de Esther Stichting, is zeer ontstemd over de negatieve berichtgeving over wantoestanden bij de stichting. In een interview met ABC Nieuws, sprak hij zijn misnoegen uit.

Twee weken terug heeft de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) via een brandbrief, geschreven door iemand die het tehuis regelmatig bezoekt, gevraagd om een dringende doorlichting van de Esther Stichting. Volgens de brief zou de voeding weinig en slecht zijn, de kamers klein en niet netjes, bij de zorgverlening zou sprake zijn van rassendiscriminatie en is de directie niet bereikbaar voor de bewoners en hun familie. Ook het seksueel misbruik van een zwakbegaafde vrouw kwam aan de orde.

Leeflang is totaal niet te spreken over de brief en is van mening dat mensen die met dit soort zaken bezig zijn, direct afgestraft moeten worden. Volgens hem moeten mensen zaken eerst intern bespreken alvorens zij naar de media stappen.

“Deze zaken ontstemmen je, want ondanks dat er geen middelen zijn, worden zaken toch gedaan.

Je ziet de organisatie bloeien, je kent de ideeën, missies en doelstellingen, maar toch grijpen mensen naar het negatieve, terwijl het positieve niet belicht wordt”, sprak Leeflang. Hij gaf aan dat de vakbond en de directie een aantal zaken heeft gerealiseerd op basis van personeels- en administratieve zaken. “Veel mensen zijn nu in vaste dienst. Zij die een beschikking moesten krijgen, hebben die gehad, terwijl anderen hun gewenste overplaatsing hebben gehad. Het moet niet gaan lijken alsof de directie geen beleid voert”, stelde Leeflang. Hij deelde mee dat de achterstand bij de stichting gigantisch groot is, maar zegt dat de directie toch zaken realiseert die veel betekenen voor de organisatie.

Ten aanzien van de klachten over de voeding, zegt Leeflang dat we in een crisis leven. “Soms moeten leveranciers nog betaald worden. Het eten is te weinig, maar als de directeur de leveranciers niet kan betalen, zullen zij geen melk of groente leveren”, zei hij. Over de zwakbegaafde vrouw die seksueel misbruikt is, kan Leeflang niets zeggen. Hij gaf aan niet te weten als er al een politie rapport daarover is.

Liefda Somo, directeur van de Esther Stichting, zegt dat er geen sprake is van voedseltekort en dat er wel genoeg ruimte is om mensen op te vangen. Verder komt onderling molest wel voor, maar volgens Somo worden daartegen stappen ondernomen.

door Priscilla Kia