VOOR SPEK EN BONEN

Onlangs heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) tijdens een openbare vergadering zijn misnoegen geuit over de wijze waarop zij behandeld is door de vicepresident (vp). Het NJP vind dat zij niet betrokken wordt bij regeringsgesprekken over het onderwijs en andere zaken die met jongeren te maken hebben. Middels een brief heeft het NJP eind december een verzoek gedaan aan de vp om betrokken te worden bij deze aangelegenheden, maar tot op de dag van vandaag is een antwoord uitgebleven. Ondanks dat een kopie van de brief is verstuurd naar de president, de minister van Sport- en Jeugdzaken, de voorzitter van De Nationale Assemblee en de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, heeft het jongereninstituut geen antwoord gekregen. Wij vragen ons af waarom de regering dan dit instituut blijft faciliteren. De jeugdparlementariërs worden toch niet betrokken in zaken waarin zij inspraak zouden kunnen hebben. Zij zijn immers ook de jeugd en weten precies wat er speelt onder de jeugd van Suriname. Nu zitten de jeugdparlementariërs er voor spek en bonen bij. In plaats van deze jonge vertegenwoordigers de kans te geven om een positieve bijdrage te leveren, houdt de overheid ze op afstand. De vraag is waarom het NJP dan niet opgeheven wordt. Het ontmantelen van dit instituut zal de staat ook veel geld schelen. In het staatsbesluit over het jeugdparlement, staat dat de regering een beleid dient te ontwikkelen waarin jeugdigen optimaal de gelegenheid krijgen hun mening te geven en gehoord te worden bij zaken die hen aangaan. Toch worden zij niet betrokken door de overheid. Niet lang terug hadden zij via de media moeten vernemen, dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken van plan is om uiterlijk eind februari een jeugdplatform in te stellen. Hoewel het jeugdparlement geen uitvoeringsbevoegdheid heeft, kan het tenminste gehoord worden. Zo kan voorkomen worden dat de overheid zaken uitvoert die veel geld gaan kosten, maar toch geen succes zullen zijn. Uit alles blijkt dat het jeugdparlement geen zeggenschap heeft en gewoon voor de vorm daar zit.